Keskkonnaamet kutsub üles väärtustama Eesti elujõulisi külamaastikke ning väärtustama ja tunnustama inimesi, kes loomadega tegelevad.

Rahvusparkide pärandmaastikud püsivad kultuuri ja looduse koosmõjul, külade ja talumajapidamiste traditsioonide kestmises. Taluloomad  on lahutamatu osa talukultuurist. Eesti ohustatud tõud ja põlistõud elavad ainult siinkandis ja on iseloomulikud vaid meie rahvusmaastikele.

Kutsume üles kõiki rahvusparkide ärksaid inimesi, kel on endal kodus või lähikonnas koduloomi, nendest teada andma. Samuti ootame ajaloolisi lugusid ja fotosid piirkonna taluloomadest ja talurahva suhetest nendega. Püüame kaardistada ka loomapidamisega seotud muresid ning hakata neile lahendusi otsima. Erilist tähelepanu pöörame ohustatud tõugudele ja põlistõugudele.

Aasta jooksul toimub koostöös partneritega mitmeid rahvusparkide külamaastikele ning taluloomade tähtsusele pühendatud sündmusi.

Algatuse avasündmus toimub 16. mail Eesti Vabaõhumuuseumis

Muuseumis räägitakse loomapidamise ajaloost ja hetkeseisust, ohustatud tõugudest ja põlistõugudest, ajaloolisest maakasutusest, koosluste hooldamisest ja taluloomade tulevikust. Esinevad Leelo Kukk ja Ave Paulus Keskkonnaametist,  Katrin Rannik Põllumajandusministeeriumist, Aleksei Lotman ja Silvia Lotman Eestimaa Loodusse Fondist, Kalev Sepp Maaülikoolist, Artur Talvik Riigikogu maaelu komisjonist, Enn Rand Eesti Hobusekasvatajate Seltsist, Liisi Jääts Eesti Rahva Muuseumist, Käde Kalamees ja Ants Aaman Maakarja Seltsist, Annika Michelson MTÜ-st Maadjas, Maret Kärdi Eesti Kennelliidust, Heiki Pärdi Eesti Vabaõhumuuseumist. Rohkem infot seminari kohta siit.

Sügisel võtame tehtu kokku rahvusparkides toimuvatel taluloomade päeval, kus räägime loomapidamise olevikust ja võimalustest, tutvustame tublisid talupidajaid ja meile saadetud perede ja koduloomade lugusid ning vaatame koos tulevikku.

Kampaania koostööpartnerid: Eesti Rahva Muuseum, Põllumajandusministeerium, Muinsuskaitseamet, Tartu Ülikool, Eesti Maaülikool, Säästva Renoveerimise Infokeskus, Eesti Hobusekasvatajate Seltsi Tori, Eesti ja Eesti raskeveohobuste haruseltsid, MTÜ Maadjas, Maakarja kasvatajate selts, Eesti Kennelliit, Eesti Vabaõhumuuseum.