Eesti Elektritööde Ettevõtjate Liit (EETEL) tunnustas traditsiooniliselt aasta jooksul parimaid majandustulemusi näidanud elektritööde ettevõtjaid. EETELi TOP 2023. aasta kolm parimat ettevõtet on elektrivõrkude ehitaja Connecto Eesti, elektrimaterjalide hulgimüüja Onninen ja elektrikaablite tootja Prysmian Group Baltics.

  • Energeetika
  • 22. detsember 2023
  • Foto: EETELi üldkoosolek / Jassu Hertsmann

EETELi tegevjuht Kaarel Jänes tõi välja, et pingerea koostamiseks tehtav analüüs annab hea ülevaate valdkonnas toimuvast ja selle hetkeolukorrast. Loodetavasti inspireerib parimate tunnustamine ja edu tagamaade väljatoomine ka teisi liidu liikmeid tugevate äritulemuste saavutamiseks pingutama, misläbi areneb kogu elektriehituse valdkond Eestis.

2023. aasta valdkonna parimate valimisel võetakse arvesse möödunud aasta ettevõtte käivet, kasumit ning nende kasvu, käiberentaablust, varade puhasrentaablust ja bilansimahtu.

„Möödunud aasta, mille põhjal tänavune paremusjärjestus kujunes, oli valdkonna jaoks suure kasvu aasta, kus paralleelselt tuli rinda pista ebamäärasustega ning olukorda mitte arvestatavate riigitellijatega,“ tõdes Jänes. Tänavune, 2023. aasta esimene pool jätkus tema sõnul sarnaselt, kuid tulenevalt majandusolukorrast ja jahtunud ehitussektorist, on ka elektriehituses alanud raskemad ajad ning 2024. aasta paistab valdkonna ettevõtjatele vägagi väljakutsuv olukorras, kus valdkonnale iseloomuliku madala käiberentaabluse tõttu äririskid võivad suurema tõenäosusega realiseeruda.

 

Energeetikavaldkonna tulevik on helge

 

AS Connecto Eesti juhatuse esimees Tanel Kutsar, AS Onninen juhatuse esimees Peeter Matt ja Tarvo Leppik Prysmian Group Baltics AS juhatuse esimees ütlesid kui ühest suust, et eelmine aasta oli suurte muutuste aasta, mis tõi kaasa sisendihindade prognoosimatu kasvu, tarneahelate ümbermängimise ning ka klientide ja koostööpartnerite ebakindluse. Kõik kolm kinnitavad, et hoolimata kõigest, saadi nende raskustega oskuslikult hakkama ning ilmselt on see ka EETELi tunnustuse saamise taga.

Tanel Kutsar tõi välja, et hoolimata raskustest, kasvas Connecto tööde maht 56% ja seda peamiselt tänu erinevatele roheprojektidele. „Lisaks andis olulise tõusu meie müüginumbrisse LNG gaasitorustiku rajamine Paldiskis. Mõistagi, ilma meie inimeste raju pingutuseta poleks me sellise töömahu kasvuga hakkama saanud,“ tõdes tegevdirektor.

Kutsar nentis, et tulevikku vaates on Connecto portfell tugev, ent murekohaks on valdkonna spetsialistide puudus ja kehv võrguühendus naaberriikidega. „Kui Eestist pole võimalik elektrit eksportida, siis vähendab see investorite indu siia investeerida. Riik peaks välja töötama lahenduse, kuidas me riigina ja kodanikena saaksime maksimaalselt kasu meie tuuleenergia ja päikeseparkide poolt toodetud energia müügist, ilma et me Eesti kodanikena kõike seda kinni ei maksaks,“ ütles Kutsar.

AS Onninen juhatuse esimees Peeter Matt tõi välja, et keeruliste aegadega saadi edukalt hakkama tänu protsesside süsteemsele arendamisele ja innovaatilistele lahendustele.

„Käesolevale ja ilmselt ka tulevale aastale avaldab lisaks kõigele mõju Eesti majanduse üldine käekäik - väljakutsed ei ole lähiajal kindlasti vähenemas. Oleme elektrivaldkonna osas siiski optimistlikud, kuna ühiskonnas toimuvad muutused loovad meie valdkonnas soodsa pinna investeeringuteks,“ tõdes Matt.

Elektrikaablite tootja Prysmian Group Baltics AS juhatuse esimees Tarvo Leppik tõi välja, et hoolimata sellest, et eelmise aasta Ukraina kriis tõi kaasa nii hinnatõusu, tarnijate vahetuse kui ka klientide paanika, saadi väljakutsetega hästi hakkama ning tänu sellele jõudsid nendeni ka mitmed konkurentide kliendid. Uued väljakutsed on tema sõnul seotud ehitusturu kukkumisega, kuid siiski näeb ka valdkonna tulevikku pigem helgena. „Tegutseme heas segmendis. Käimas on üleilmne rohepööre, soovime saada energiasõltumatuks – ehitatakse järjest enam tuule- ja päikeseparke, alanud on elektriautode laadimistaristu väljaehitamine. Mõneti tänu kriisidele on nüüd taibatud, kuivõrd oluline on energeetika valdkonna arendamine ning tänu sellele on täna sektoris ka oluliselt rohkem investeerinuid kui varem,“ lausus Leppik.

 

Noorte järelkasv on kriitilise tähtsusega

 

Lisaks kolmele parimale tunnustatakse alates eelmisest aastast ka tegevusvaldkondade parimaid. EETELi liikmete seas on tänavu parim elektriprojekteerija 3INS, parim elektri sisepaigaldaja Erko Elekter, parim elektrimaterjalide tootja Prysmian Group Baltics, parim elektrivälisvõrgu ehitaja Connecto Eesti ning teist aastat järjest on parim elektrimaterjalide müüja Onninen.

EETELi tegevjuht tõi välja, et tänavuse IV kvartali seisuga on EETELi 113 liiget tööandjaks

rohkem kui 4500 inimesele ning liikmete kogukäive ulatub üle 1,1 miljardi euro.

"Elektrivaldkond on ülemaailmselt kriitilise tähtsusega ning aina kiiremini arenev valdkond. Eestil on digilahenduste eestvedajana võimalik panustada ka elektriala arengupotentsiaali ning olla uute tehnoloogiate ja lahenduste initsiaatoriks. Juba täna pakub valdkond Eestis väga mitmetahulist perspektiivi oskustöölisest insenerideni,“ ütles Jänes.

Ta lisas, et kuna valdkonnas on alanud kiire võidujooks innovatsiooni rakendamises ja rohepöörde elluviimises, siis on noorte järelkasv valdkonnas kriitilise tähtsusega ning seetõttu kutsuti sel aastal ellu ka noortele suunatud elektrivaldkonda tutvustav suurüritus POSITRON, mida samuti aastast kokkuvõtteid tehes esile toodi. 

Eesti Elektritööde Ettevõtjate Liit tunnustab juba üle 10 aasta parimaid majandustulemusi näidanud liidu liikmeks olevaid elektritööde ettevõtjaid. Möödunud aastal kuulusid TOP 3 sekka elektrimaterjalide tootjad ESB Service Group, Glamox ja OBO Bettermann.