Arenguseire Keskus tutvustas raportit „Aktiivsed tarbijad tuleviku energiasüsteemis”, millest selgub, et elektritarbimise juhtimise potentsiaal ulatub Eestis 400MW-ni, mis ületab Auvere elektrijaama võimsuse. Potentsiaali avaldumine eeldab elektriautode ja soojuspumpade levikut.

Arenguseire Keskuse ekspert Märt Masso tõi välja, et elektri tarbimise senisest efektiivsem juhtimine aitaks tasakaalustada energia nõudlust ja pakkumist.

“Kui me saaks rakendada kogu olemasolevat elektritarbimise juhtimise potentsiaali, võiks piltlikult öeldes jätta Auvere-suuruse elektrijaama ehitamata,” tõi Masso näite.

Lähiaastatel lisanduvad elektrisüsteemi kodutarbijate suured elektriseadmed nagu salvestid, soojuspumbad ja elektriautod, mis on juba täna tarbimismahtude reguleerimisel paindlikumad ja nutikamad. Seega tarbimise juhtimise potentsiaal elektrisüsteemis suureneb lähiaastatel oluliselt, aidates praegusest oluliselt rohkem kaasa nii hinnatippude silumisele kui ka energiasüsteemi üldise tõhususe paranemisele.

“Lisanduvad tarbijad tekitavad elektrisüsteemi paindlikkust nii säästetava elektri kui ka odavate elektri hinnaga tundidel potentsiaalselt lisanduva elektritarbimise näol. Selle potentsiaali ära kasutamiseks tuleks aga Eesti elektrituru seadusandlust täiendada,” tõi välja FinEst Targa Linna Tippkeskuse strateegiajuht Einari Kisel.

Eeldades, et 2040. aastal on umbes 35 000 aktiivset tarbijat, võib tarbimise juhtimise potentsiaal ulatuda ligikaudu 400 MW-ni, kui elektri hind ületab 1000 €/MWh piiri. Sellest umbes 175 MW on majapidamiste energiatootmise ja salvestamise potentsiaal ning 145 MW soojuspumpade ja 80 MW elektriautode  abil saavutatav tarbimise juhtimise maht.

Juba praegu on ilmnenud, et tarbimise juhtimine toob inimestele märkimisväärse säästu. Eesti Energia andmete alusel läbiviidud analüüs näitas, et ettevõtte börsihinnaga tarbijad vähendasid tänavu 5. jaanuaril ülikõrge hinnaga tundidel oma tarbimist kokku 30–40 MW ja säästsid kokku elektri ostult umbes 1,5 miljonit eurot.

Arenguseire Keskuse uurimissuuna „Aktiivsed tarbijad tuleviku energiasüsteemis. Arengusuundumused aastani 2040“ eesmärgiks on tuua välja võtmetegurid, mis kujundavad tarbijate aktiivset rolli tuleviku energiasüsteemis ning luua stsenaariumid kodumajapidamiste ja teiste mikrotootjate võimalikust mõjust Eesti energiasüsteemile aastani 2040.

Eesti tarbimiskaja potentsiaali analüüsi viis Arenguseire Keskuse tellimusel läbi Tallinna Tehnikaülikooli koosseisus tegutsev FinEst Targa Linna Tippkeskus koos ülikooli elektroenergeetika ja mehhatroonika instituudiga.