Elron kuulutab välja konkursi, leidmaks kuni üksteist uut vedurijuhti Eesti rongiliiklusesse. Vedurijuhi töö eeldab täpsust ja korrektsust, kohusetundlikkust, head keskendumis- ja tähelepanuvõimet ning kiiret reageerimist erinevates olukordades. Rongid on tehnoloogiliselt Euroopa tipptasemel ning nende käsitsemine ei nõua füüsilist jõudu ja seetõttu on töö sobilik kõigile.

Vedurijuhi üldkoolitus kestab 2022. aasta veebruarist kuni maikuu lõpuni. Täiendav info õppekava kohta on leitav Elroni kodulehelt - Vedurijuhi üldkoolituse õppekava. Pärast edukat vedurijuhi üldkoolituse läbimist suunduvad õpilased sertifikaadiõppesse, kus õpitakse juba tundma konkreetseid raudteeliine ja ronge ning antud õpe kestab kuni oktoobrikuu lõpuni. Vedurijuhi üldkoolitus koos sertifikaadiõppega kestab kokku üheksa kuud.

Vedurijuhtide õppe korraldusest on võimalik lähemalt kuulda Elroni Koolituskeskuse infopäevade veebiseminaridel, mis toimuvad 02. detsembril kell 13:00-14:30 ja 09. detsembril kell 13:00-14:30. Registreerimise vorm asub Elroni kodulehel.

Elroni Koolituskeskusel on õigus pakkuda vedurijuhtide välja- ja täiendõpet Haridus- ja teadusministeeriumi poolt välja antud koolitusloa alusel.