Eelmisel nädalal andis ENDCAP välja uue dokumendi "Loomade heaolu tase Euroopas", mis kirjeldab meetmeid pakkumaks paremat hoolitsust ja heaolu tuhandetele vangistuses hoitavatele metsloomadele, kelle praegune elukeskkond ei vasta isegi nende põhivajadustele.

ENDCAPi uuringute esmased indikatsioonid märgivad selgelt, et Euroopa Ühendus ei täida oma kohustusi pakkumaks piisavalt hoolitsust ja kaitset vangistuses hoitavatele loomadele. Metsloomi hoitakse õõvastavates tingimustes loomaaedades, delfinaariumites ja tsirkustes terves Euroopa Ühenduses. ENDCAPi juurdlus on paljastanud, et nende loomade heaolu eest hoolitsemiseks kavandatud seadusandluse rakendamine sõltub iga liikmesriigi tahtest, teadmistest, kogemusest ja kättesaadavatest ressurssidest ning seega selle rakendus on nõrk ja väga erinevatel tasemetel eri riikides. Kokkuvõttes, me ei suuda pakkuda sobivat hoolt kümnetele tuhandetele vangistuses hoitavatele metsloomadele.

Eesti Loomakaitse Selts ja ENDCAP kutsuvad Euroopa Ühendust üles liitmaks loomade kaitse ja heaolu 2010-2014 tegevusplaani ühe prioriteedina vangistuses hoitavate metsloomade kaitse.

______________________________

2005. aastal loodi Euroopa juhtivate loomakaitse organisatsioonide ja eluslooduse ekspertide võrgustik ENDCAP (The European network to END the keeping of wild animals in CAPtivity), mida ühendab ühine eesmärk näha meelelahutuse otstarbel metsloomade vangistuses pidamise ja metsloomade kasutamise lõpetamist. Eesti Loomakaitse Selts (ELS) on ENDCAP võrgustiku asutajaliige.