2010. aasta sügisel startis Ida-Virumaal noorte ettevõtlikkuse arenguprogramm Entrum. SA Entrum tegevjuht Darja Saar tutvustas uudset ettevõtmist ka Bioneeri lugejatele.

Mis on Entrum?

Entrum (www.entrum.ee) on Eesti Energia algatatud pikaajaline iga-aastane noorte ettevõtlikkuse arendamisele suunatud programm, mille raames õpetame noortele aktiivses ja kaasahaaravas vormis, kuidas olla elus ettevõtlik ja aktiivne.

Entrum lähtub oma tegevustes ettevõtlusõppe edendamise kavast “Olen ettevõtlik!”, mis allkirjastati majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Partsi, haridus- ja teadusminister Tõnis Lukase, Kaubanduskoja juhatuse esimehe Toomas Lumani, Riikliku Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskuse direktori Robert Lippini ja Ettevõtluse Arendamise SA juhataja Ülari Alametsa poolt 7. oktoobril 2010.

Entrum koosneb kaheksast sessioonist ja noorte ettevõtlike algatuste konkursist “Olen ettevõtlik!”.

Iga sessioon kannab nimeks ühte ettevõtlikkuse kompetentsile pühendatud sloganit, näiteks, “Julge unistada!”, “Julge vastutada!”, “Õpi otsustama!”, “Alusta julgelt!” jne.

Entrum programmi võib nimetada gümnaasiuminoortele mõeldud ettevõtlikkuse– ja ettevõtlusinkubaatoriks, mis tutvustab noortele võimalusi olla ettevõtlik, viib kokku oma ala parimate tegijatega ning laiemas mõttes on platvorm noortele ettevõtluse ja ettevõtlikkuse ideede tutvustamiseks. 

Kust tuli idee sellist projekti läbi viia ja kuidas on seotud Entrum Eesti Energiaga?

Eesti Energia on Entrum programmi algataja ja peamine toetaja. Entrum programmi idee on ajendatud Eesti Energia soovist anda ühiskonnale tagasi midagi head, mis on pikaajalise väärtusega. Soovime panustada sellesse, et tulevikus oleks Eestis rohkem tegusaid ja algatusvõimelisi inimesi, kes Eesti ühiskonna ja majanduse arengu eest hea seisavad.

Entrum programmi kontseptsioon ja sisu on 100% kodumaine ning selle väljatöötamise aluseks on Eesti Kaubandus-Tööstuskoja juures tegutseva Ettevõtlusõppe mõttekoja poolt väljatöötatud ja 22.04.2009 kinnitatud ettevõtlikkuse mõiste kontseptsioon, mille kohaselt ühiskond kestab ja areneb tänu inimestele, kes julgevad unistada ning tahavad ja suudavad oma ideid tegudeks muuta.

Selleks on vaja loovust, uuenduslikkust ja riskijulgust, aga samuti teadmisi ja oskusi, et oma eesmärkide saavutamiseks tegevusi ja ressursse kavandada ning juhtida. Sellised inimesed saavad hakkama nii enda kui ka kogukonna elu korraldamisega, oskavad töötajana oskuslikumalt märgata ja haarata võimalusest ning just selliste inimeste eestvedamisel luuakse ühiskonnas lisaväärtus, olgu siis ärilistes või sotsiaalsetes ettevõtmistes.

Kes on Entrum programmi sihtrühm ja mida soovite projektiga saavutada?

Entrum programmi missioon on kasvatada inimesi, kes juhivad oma elu, mitte elu ei juhi neid. Soovime süstida noortesse enesekindlust, positiivsust ja optimismi ja aidata neil luua oma edulugu.

Sel õppeaastal on Entrum programmi fookuses Ida-Virumaa. Selle piirkonnaga soovisime alustada kahel põhjusel. Nimelt suurim osa Eesti Energia ettevõtetest ja töötajatest on Ida-Virumaalt. Kuna see piirkond annab Eesti Energia jaoks nii palju, siis soovisime just selles piirkonnas enda poolt midagi vastu anda. Lisaks vajavad siinsed noored täna enim julgustamist ja suunamist. Olles pealinnast ja ülikoolilinnast nii kaugel, on noortel siin piirkonnas sageli tunne, et nemad ei saa ise oma elu oluliselt suunata. Tegelikult nad saavad küll ja seda tahamegi Ida-Virumaa noortele õpetada.

Konkreetsemalt on programmi sihtgrupp eesti ja vene suhtluskeelega põhikooli, gümnaasiumi ja kutsekoolide 15-17-aastased noored.

Entrum programm loob täiendavaid võimalusi vähekindlustatud peredest ja puuetega noortele programmis osalemiseks. Ei ole tähtsust, kust pärit sa oled, mis on sinu emakeel, kes on sinu vanemad, mis stardipositsioonis sa oled. Selleks, et saavutada edu ning olla õnnelik pead eelkõige oskama unistama ja oma unistusi täide viima.

Entrum programmi avalöök anti 2010. aasta 25. oktoobril Jõhvi kontserdimajas. Suhtlus noortega nende programmi kaasamiseks sai alguse aga juba varem, õppeaasta alguses, kui programmi tutvustati kõikides Narva, Sillamäe, Jõhvi, Kohtla-Järve, Kiviõli, Kohtla-Nõmme ja Toila koolides.

Entrum programmi vastu on noorte hulgas väga suur huvi – meiega on liitunud üle 600 noore.

Entrum programmis osalejatel on võimalus kohtuda paljude põnevate ja innustavate inimestega, kes jagavad oma edu- ja elulugusid. Lisaks saavad noored tutvuda erinevate valdkondadega ning õppida edu saavutamise saladusi.

Programmiga keskendume noorte koolivälise aja sisukale, loovat ettevõtlikkust tõstvale täitmisele, propageerime aktiivset ellusuhtumist ja karjääri planeerimist.

Kooliaasta jooksul toimuvad kaheksa põnevat ettevõtlikkuse sessiooni, mis koosnevad kolmest erinevast etapist. Esiteks toimuvad kohtumised tuntud ja oma valdkonnas edukate tegijatega, kes jagavad oma kogemuslugusid. Teiseks saavad teoks kuue erineva valdkonna (uued tehnoloogiad, ökomajandus, teenindus ja tootmine, loomemajandus, meedia, muusika ja ürituste korraldamine) meistriklassid valdkonna juhtivate ettevõtlusinkubaatorite, ettevõtete ja organisatsioonide juhtimisel. Kolmandaks viime läbi projektijuhtimise seminarid, mis aitavad päris oma ettevõtliku algatuse ellu kutsumisel ja ellu viimisel.

Tänaseks on programm jõudnud nii kaugele, et noored on esitanud ca 80 vahvat ja lennukat projektiideed, mida nad soovivad ellu viia.

Selle õppeaasta eesmärk on innustada Ida-Virumaa noori unistama ja unistusi täide viima parandades oma piirkonna sotsiaalset, majanduslikku ja kultuurilist keskkonda. Luua kontaktid noorte ettevõtlike inimeste ja oma valdkonna tipptegijate vahel ning inspireerida neid uute põnevate projektide käivitamiseks ja elluviimiseks.

Kelle kaasabil projekti ellu viite?

Tänaseks Eesti Energia eestvedamisel algatatud programmiga on liitunud üle 40 ettevõtte ja ettevõtluse arendamisega seotud organisatsiooni ning Entrum võrgustikus on üle 200 ettevõtte ja eraisiku, kes vabatahtlikult aitavad kaasa noorte ettevõtlikkuse arendamisele.

Entrumi programmis löövad kaasa mitmed vabatahtlikud, sh Entrumi patroonid Gerd Kanter, Vladimir Tšerdakov, Ilmar Raag, Tanja Mihhailova ja Helen Sildna. Nende jaoks on oluline Eesti noorte tulevik  ja noorte ettevõtlikkuse arendamine.

Entrum sessioonide raames on olnud noortel võimalus kohtuda ettevõtlike ja edukate inimestega nagu laulja ja näitleja Tanja Mihhailova, www.rate.ee looja Andrei Korobeinik, Vene Draamateatri näitleja ja stepptantsustuudio Duff Tap Studio looja Aleksandr Ivaškevitš, Raadio 2 peatoimetaja Heidy Purga, moekunstnik Oksana Tandit, maailmameister vehklemises 2010 Nikolai Novosjolov, ajakirja Director peatoimetaja Taivo Paju, PÖFF meeskond, Garage48 ja mitmed teised. Ees ootavad veel mitmed kohtumised!

Aktiivselt löövad programmis kaasa põhimentorid, kelle ülesanneteks on valdkonna meistriklasside juhendamine ja noorte üldjuhendamine nende projektide ellu viimisel.

Lisaks otsime hetkel vabatahtlikke külalismentoreid, kes juhendaksid noori nende projektiideede ellu viimisel. Kui põhimentori ülesandeks on juhendada projekti nö tehnilist poolt, siis külalismentori rolliks on tegeleda ühe või kahe konkreetse projekti sisulise juhendamisega.

Külalismentori roll on aidata noori nende ettevõtliku idee arendamisel ja elluviimisel lähtudes külalismentori professionaalsetest kogemustest ja teadmistest antud valdkonnas. Tema ülesanne on pakkuda noortele läbi juhendamise võimalust tutvuda lähemalt valdkonnas tegutsemise eripäraga. Neid teadmisi on noortel võimalik oma projekti arendamisel arvestada ning soovi korral kasutada saadud kogemust oma karjääri planeerimisel.

Noorte ettevõtlikkus ja tulevik on olulised teemad Entrum programmi vabatahtlike ja partnerite jaoks. Meie missiooni ja tegevusi toetavad avaliku sektori, eraettevõtete ja kolmanda sektori organisatsioonid. Nagu ütleb Entrum programmi patroon Helen Sildna: „Koostöös peituvad võimalused, mida te oodatagi ei oska.“ Just tänu Entrum programmi partneritele on võimalik noorte ettevõtlikkuse arendamine huvitavas ja mitmekülgses vormis.

Miks otsustati projekti läbi viia vabatahtlike kaasamisega?

Sotsiaalne vastutus on selline valdkond, mida inimesed teevad oma südamehääle, mitte majandusliku kasu tõttu. Tahame, et Entrum programmis osalemine saaks olla igaühe vaba soov ja ühiskonnale tagasiandmise rõõm. Seda on aga võimalik saavutada siis, kui inimene tuleb programmi just ühiskonna hüvangut silmas pidaval eneseteostamise eesmärgil ehk vabatahtlikuna. Teiseks annab vabatahtlikuna programmis osalemine võimaluse ka endal areneda.

Entrum tegutseb nö võrgustikuna, mille liikmeteks on Eesti tuntud ja edukad inimesed, eraettevõtted ja organisatsioonid, oma valdkonna parimad spetsialistid. Selles programmis osalemine annab kõigile, ka mentoritele ja partneritele võimaluse programmi tegevustes osaledes ennast arendada ja luua ka uusi kontakte ning saada seeläbi uusi ideid, kuidas veelgi parandada meid ümbritsevat ühiskonda.

Kas Bioneer`i lugejad saavad projektis kaasa lüüa?

Oleme väga rõõmsad, kui ka Bioneer´i lugejad noorte ettevõtlikkuse arendamise projektis kaasa lööksid. Lihtsaim viis täna Entrum programmi panustada on läbi noorte projektide juhendamise külalisementorina.

Üheks noorteprojektide valdkonnaks on „Ökomajandus“. Siin ootavad juhendajaid mitmed toredad projektid:

  • MIAU! - Idee on koguda kasutatud asju ning anda neile uus elu. Eesmärk on näidata meie noortele, et kõik on meie kätes ja me ise valime oma elu ja seda, mis meid ümbritseb.

  • Uuele ringile – Idee on luua uuskasutuskeskus ka Kiviõlisse.

Projektide kohta leiad rohkem infot Entrum veebilehelt: http://www.entrum.ee/projektid/

Vabatahtliku külalismentori ülesanneteks on:

  • projektide sisuline juhendamine ajavahemikul hiljemalt alates 19.02 kuni 18.05.2011;

  • juhendamine toimub peamiselt e-posti ja telefoni vahendusel; 

  • soovituslik on vähemalt 1 x kohtuda projektimeeskonnaga.

Külalismentori rolli kohta leiad samuti rohkem infot Entrum veebist: http://www.entrum.ee/k-lalismentorid/

Lõpetuseks Eesti Energia juhatuse esimehe Sandor Liive öeldud sõnad Entrum programmi käivitamisel: „Entrum süstib noortesse positiivset energiat ja eneseusku, julgustab ja annab ka praktilisi teadmisi ning tuge edu saavutamiseks. Elu soosib aktiivseid, ettevõtlikke, positiivse ellusuhtumisega inimesi, kes juhivad oma elu, teevad oma valikuid ise ja julgevad otsustada. Me soovime, et igal noorel oleks võimalus leida ja arendada endas neid omadusi.“

Bioneer hoiab Entrum programmi õnnestumisele ja selle pikale jätkumisele pöialt!