Euroopa Komisjon esitles Euroopa sotsiaalettevõtlusfondi uut märgist, et investorid saaks Euroopa sotsiaalettevõtetele keskenduvad fondid hõlpsasti ära tunda. Kui ettevõte vastab ettepanekus esitatud nõudmistele, saavad sotsiaalinvesteeringute fondide tegevjuhid oma fonde turustada kogu Euroopas.

Märgise saamiseks peab fond tõendama, et lõviosa investeeringutest (70% investoritelt saadud kapitalist) on kasutatud sotsiaalettevõtete toetamiseks. Määrust käsitleva ettepanekuga paneb komisjon aluse Euroopa tugevale sotsiaalinvesteeringute fondide turule.

Vastuvõetud määrusega loodi ühine kaubamärk – Euroopa sotsiaalettevõtlusfond. Selle kaubamärgi järgi teavad investorid, et suurim osa nende investeeringust läheb sotsiaalettevõtetele. Praegu võib investoritele valmistada raskusi sotsiaalettevõtetesse investeerivate fondide äratundmine ning see asjaolu võib kahjustada usaldust sotsiaalettevõtlusturu vastu. Sotsiaalinvesteeringute fondide endi jaoks võib osutuda keeruliseks eristuda muudest fondidest ning see võib saada takistuseks sektori edasisele arengule. Samuti nähakse ette sotsiaalinvesteeringute fonde käsitlevate eeskirjade lihtsustamist.

Siseturu volinik Michel Barnier sõnas:„Sotsiaalettevõtted ühendavad endas nutika, kõikehõlmava ja säästva arengu ning innovatsiooni, mis on ülioluline tänapäeva Euroopa majanduse jaoks. Meie uute meetmetega aidatakse kogu Euroopas luua selliseid ettevõtteid, tagades nende arenguks vajaliku rahalise toetuse, mis on praegusel kriisiajal eriti oluline.”

Euroopa sotsiaalettevõtlusfondi kaubamärk tehakse algul kättesaadavaks üksnes kutselistele investoritele, kuna sotsiaalettevõtetesse investeerimisega võib kaasneda teatav risk. Niipea kui raamistik on valmis ja toimib, uurib komisjon võimalusi, kuidas teha sellised investeeringud kättesaadavaks ka jaetarbijatele.

Sotsiaalettevõtted on sellised ettevõtted, kelle tegevusel on positiivne sotsiaalne mõju ja kes soovivad mitte ainult teenida suurimat kasumit, vaid saavutada ka sotsiaalseid eesmärke. Euroopas on see üha laienev sektor, mis hõlmab juba 10% kõigist Euroopa ettevõtetest ning annab tööd rohkem kui 11 miljonile palgatöötajale. Kuigi sotsiaalettevõtted saavad sageli riiklikku toetust, jäävad fondide tehtavad erainvesteeringud nende edasikestmise jaoks endiselt eluliselt oluliseks. Sellised spetsialiseeritud sotsiaalinvesteeringute fondid on aga siiski haruldased või ei ole neid piisavalt. Piiriülesed investeeringud sellistesse fondidesse on põhjendamatult keerulised ja kulukad.