Euroopa Komisjon avas 5.mail 2010 neljanda taotlusvooru LIFE+ programmi raames, kus on võimalik taotleda kuni 240 miljoni euro suurust kaasfinantseerimist kolme teema all: loodus ja mitmekesisus, keskkonnapoliitika ja valitsemine ning info ja kommunikatsioon. 

Euroopa Komisjon koostöös Stella Consulting’u ja MWH’ga organiseerib Eestis infoseminari LIFE+ programmi kohta. Seminari eesmärk on anda 2010. aasta taotlusvooru potentsiaalsetele taotlejatele ülevaade LIFE+ programmist ning nõuetest taotluste esitamisel. Seminar toimub 25. mail 2010 Tartu Keskkonnaametis. 

Osalemiseks täida 20. maiks ära registreerimisvorm aadressil http://www.cpd.ee/survey/index.php?id=2072 

Täpsema informatsiooni programmik kohta leiate LIFE’i internetileheküljelt http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.htm