Euroopa Komisjon algatas 19. jaanuaril avaliku konsultatsiooni Euroopa Liidu (EL) säästlikuma tootmise ja tarbimise kujundamise kohta.

Konsultatsioon kestab 3. aprillini 2012 ja sellest on kõigil asjast huvitatutel võimalik osa võtta Komisjoni poolt selleks avatud veebilehel küsitlusankeeti täites.

Avaliku konsultatsiooni ajendiks on Komisjon kavatsus vaadata läbi ELi tarbimis- ja tootmispoliitika. Nimelt kasvab Komisjoni hinnangul maailma elanikkond 2050. aastaks eeldatavasti 9 miljardi inimeseni ning üleilmne nõudlus toidu, sööda ja tekstiilkiu järele võib ennustuste kohaselt kasvada 70% võrra.

Komisjon leiab, et seetõttu tuleb loodusvarasid kõigis majandusharudes palju tõhusamalt kasutada.

Tagasisidet oodatakse neljas valdkonnas:

  • tootearendus, ringlussevõtt ja jäätmekäitlus jne;
  • keskkonnahoidlik riigihange (julgustada riigiasutusi eelistama keskkonnasäästlikke lahendusi);
  • toodete keskkonnatoime parandamise meetmed (toote ökoloogiline jalajälg);
  • organisatsioonide keskkonnatoime parandamise meetmed (organisatsiooni ökoloogiline jalajälg).

kikKäesolev uudis pärineb Keskkonnaõiguse Keskuse igakuisest keskkonnaõiguse uudiskirjast, mille väljaandmist rahastab Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Allikas: Euroopa Komisjon