28. septembril tutvustas Euroopa Komisjon telerite, külmikute, nõudepesumasinate ja pesumasinate energiamärgistuse süsteemi muudatusettepanekuid.

Esimeseks muudatuseks, mis puudutab kõiki nimetatud kodumasinate gruppe, on uuenenud märgistusviis – see ei oleks enam keelespetsiifiline ning sisalduks kodumasinate pakendis, võimaldades jaemüüjail need hõlpsalt toote tarbijale müügil välja panna.

Teleritele energiamärgistuse lisamine oleks esmakordne – seni ei ole tootjatel kohustust oma toote poolt tarbitavat elektrienergia hulka eraldi välja tuua. Muudatuste jõustumisel tuleks teleritele, mille poolt tarbitav energia moodustab ligi 10% keskmise majapidamise kogutarbimisest, kinnitada nähtav energiaklassi (A–G) märgistus.

Süsteemi edukust kinnitab Komisjoni teatel kogemus külmikute, nõudepesumasinate ja pesumasinatega, mille puhul energiamärgistus on olnud kohustuslik aastast 2012. Kuna neis tootegruppides kuulub 90% hetkel müüdavatest toodetest juba energiaklassi A, on tarbijate paremaks teavitamiseks plaanis energiaklasside skaala ülemist otsa täiendada klassidega A+, A++ ja A+++.

Energiamärgistuse eesmärk on kahesugune – suunata tarbijaid kasutama vähem energiat tarbivaid ning seeläbi keskkonnasõbralikumaid ja säästvamaid tooteid ning nõudluse kujundamise kaudu suunata tootjaid oma toodete energiatõhusust suurendama.

Muudatustega hõlmatud kodumasinad tarbivad ligikaudu kolmandiku Euroopa keskmises majapidamises tarbitavast elektrienergiast.

Allikas: Euroopa Komisjon