25. novembril andis Euroopa Komisjon Brüsselis välja Euroopa Keskkonnajuhtimise auhinnad. Väikeettevõtete kategooria võitjaks kuulutati Tartu trükiettevõte Ecoprint.

2010. aasta EMAS auhindade fookuses oli efektiivne ressursikasutus – vee ja energia tarbimine, jäätmeteke ning CO2 emissioon. Sel aastal esitati rekordarv kandidaate – 42 organisatsiooni 15 riigist. Kandidaate hindas kuueliikmeline keskkonna- ja efektiivse ressursikasutuse eksperdist koosnev komisjon.

EMAS auhinna vastu võtnud Ecoprindi juhatuse liikme Erika Ilissoni sõnul tõid Ecoprindile auhinna eelkõige trükimajas kasutusel olevad keskkonnasõbralikud tehnoloogiad, mis on märkimisväärselt vähendanud ettevõtte vee- ja energiatarbimist. Auhind ei ole Ilissoni sõnul eesmärk iseenesest. Küll aga usub ta, et ettevõtte eksporditegevusele Skandinaaviamaades tuleb tõendatud ja respekteeritud tunnustus kasuks.

Ecoprindi keskkonnasõbralikku tegevust on tunnustanud ka Keskkonnaministeerium. 2007. ja 2008. aasta Keskkonnateo konkursil tunnustati AS-i Ecoprint Eestis keskkonnajuhtimise valdkonnas, 2008. aastal jõudsid nad selles kategoorias ka Euroopa konkursil kolme parima hulka. 2009. aastal pärjati Ecoprint keskkonnasõbraliku tootmise juurutamise eest aasta keskkonnategijaks. Keskkonnaminister Jaanus Tamkivi on kutsunud kõiki ettevõtteid üles korraldama oma tootmist keskkonda ja loodusrikkusi säästvalt.

Ecoprint liitus EMAS süsteemiga käesoleval aastal, varasemast on rakendatud ISO14001 ja ISO9001 standarditele vastav keskkonna- ja kvaliteedijuhtimissüsteemi. Ecoprindis kasutusel olev trükikoja niisutussüsteem saab 60% oma veetarbimisest katuselt kogutavast sadeveest, soe tarbevesi saadakse päikesepaneelide abil ning ruumide küttest suurema osa moodustab masinatest vabaneva jääksoojuse ärakasutamine.

EMAS (The Eco management and auditing scheme) on Euroopa keskkonnajuhtimis- ja auditeerimissüsteem, mis annab organisatsioonile võimaluse oma ressursikasutust põhjalikult analüüsida ning vastavalt sellele oma keskkonnategevusi tulemuslikult planeerida. Lisaks Ecoprindile on EMAS süsteemiga liitunud AS Tallinna Vesi ning AS Eesti Energia Iru elektrijaam. Eestis tegutseb EMAS registreeringutega Keskkonnateabe Keskus.

EMAS Euroopa Keskkonnajuhtimise auhinda antakse välja alates 2005. aastast.