Eile avaldas the Guardian loo nende kätte sattunud Euroopa Komisjoni memost, millest tuleneb et EL 2030 a. eesmärgid pole kooskõlas Pariisi kliimaleppega.

Nimelt emiteeriks EL 2 miljardit tonni CO2 rohkem kui 2 C° kliima soojenemise piir ette näeb. EL heitmekaubanduse direktiivi reform pole piisavalt ambitsioonikas, et 2 C° eesmärki saavutada.

Tänaseks 5 €/tonn piirile langenud CO2 hind EL heitmekaubanduse süsteemis ei motiveeri investeerima uutesse taastuvenergia tehnoloogiatesse. EL 2030 eesmärgid aga on kaugel 1,5C kliima soojenemise piirist, mille poole leppega liitunud riigid peaksid püüdlema.

Euroopa Komisjon on sellest teadlik ning nii kavandatakse EL ülemkogul  17-18.03. vastavasisulist arutelu. Ka Eestis on mõned valitsusasutused võtnud seisukoha, et EL heitmekaubanduse süsteem peaks olema ainus mehhanism, mis motiveeriks taastuvenergiasse investeerima.

Arvestades, et neile on heitmekaubanduse puudused teada, ei näe ma, et siin taustaks oleks muud kui soov teha minimaalselt taastuvenergia edendamiseks ning võimaldada fossiilenergia tootjatel võimalikult pikalt tegutseda, lootuses et EL konsensust heitmekaubanduse jõulisemaks reformimiseks ei teki.