Euroopa Komisjon avalikustab täna oma esimesed ettepanekud üleliidulise kalanduspoliitika uuendamiseks. Kaks aastat kestnud konsultatsioonide tulemusel on esile kerkinud hulgaliselt väärtuslikke mõtteid, kuid säästliku kalanduse tagamiseks oleks Eesti Roheliste Liikumise arvates tarvis veelgi rohkem uuendusi teha.

  • Veemajandus
  • 14. juuli 2011
  • Pildistas Katrin Jõgisaar, Bioneer.ee

Euroopa Komisjoni (EK) ettepanek sisaldab uusi püügipiirangid nendele kalaliikidele, keda ohustab ülepüük ning käsitleb osaliselt ka saagi tagasi merre heitmise probleemi. Siiski ei ole veel piisavalt tunnustatud mere elukeskkonna olulisust kalandusele ning ministreid ei kohustata järgima teadlaste soovitusi kalapüügikvootide kehtestamisel. Samuti on EK ettepanekus ebapiisavalt käsitletud kalanduspoliitika regionaliseerumist.

Praegune ühine kalanduspoliitika on viinud kalapopulatsioonide arvukuse märkimisväärsele vähenemisele ja kalade elupaikade ning ökosüsteemi vaesumisele. Kalandus on suuremas osas mittesäästlik ja sõltub rahalistest toetustest.

Eesti Vabariigi Riigikogu tuleb aga kokku alles septembri keskel ja kalanduspoliitika küsimusi sellesuvisel erakorralisel istungil päevakorras ei ole. Seega jääb antud teema kohta Eestil paraku EK-le tagasiside andmata.

"Väikekalurid ning harrastuskalameeste ühingud peaksid tegema koostööd kalanduspoliitika reformi teemaliste seisukohtade avaldamisel, näiteks nõudma, et mingi osa rahvuslikust kalakvoodist oleks kindlustatud rannakaluritele. Samas vesiviljeluse eelisarendamine ja rahastamine võib viia samasuguste keskkonnahoiu mõttes ebasoovitavate tulemusteni, nagu on juhtunud kalapüügivaldkonnaga. Eestis arutatakse aga hoopis Pärnu lahe avamist ainult skuutritele ning purjekatele, mis on muuhulgas ka ülalnimetud huvigrupid omavahel tülli ajanud," arvab Eesti Rohelise Liikumise esindaja Maret Merisaar.

2012. aastal jõustuv kalanduspoliitika reform pakub unikaalse võimaluse Euroopa merede keskkonna ja kalapüüdjate kogukonna heaolu parandamiseks. Eesti Roheline Liikumine koostöös rahvusvahelise Puhta Läänemere Ühendusega soovib kaasa aidata Läänemere keskkonnaseisundi tervendamisele ning siinse kalanduse säästlikumaks muutmisel nii keskkonnahoiu, sotsiaalkaitse kui ka majanduse arendamise mõttes.

Komisjoni poolt avalikustatud ettepanekud liiguvad nüüd edasi Euroopa Parlamenti ja Ministrite Nõukokku edasiste täienduste lisamiseks. Lõplikke tulemusi oodatakse alles 2013 aasta keskpaigaks.

Allikas: Eesti Roheline Liikumine