Euroopa Liit peab märgatavalt tõhustama kalandusjärelvalvet, sest ainult nii on võimalik kvoodipoliitika abil kalavarusid kontrolli all hoida, leidsid Kuressaares kohtunud kolme Balti riigi põllumajandusministrid.

Ministrid leidsid ühiselt, et täna on kalandusjärelvalve küll olemas, kuid selle tõhusus ei ole piisav. Samas tõdeti., et kalandusjärelvalve on täna probleemiks terves maailmas, sest ei suudeta ohjeldada röövpüüki.

Leedu põllumajandusminister Kazys Starkevičiust saatnud ministeeriumi kalamajandusosakonna juhataja Algridas Rusakevičiuse sõnul ei tohi Euroopa Liit ja liikmesriigid järelvalvelt kokku hoida, sest täna on olukord selles vallas halb. Samas rõhutas ta, et järelvalvet peaksid tegema mitu riiki ühiselt, et ei tekiks olukordi, kus ühe riigi ametnikud hakkavad oma kalurite eksimustest mööda vaatama.

Eesti põllumajandusminister Helir-Valdor Seedri sõnul on kolm riiki ühel meelel ka selles, et Euroopa kvoodipoliitika ei tohi muutuda vaid suuri kalapüüdjaid soosivaks. „Meie kindel eesmärk on, et püügikvootidega ei tohi kaubelda liikmesriikide vahel vaid ainult sees,“ rääkis Seeder. „Sellega toetame selgelt väiksemaid püüdjaid.“

Eelkõige idasuunalisest kaubavahetusest rääkides tõdesid ministrid, et koostööd tuleb teha nii riikide kui ettevõtete vahel, sest täna jäävad riikide tootmismahud üksikuna võttes väikseks, mis pärsib suuremahulist eksporti.

Läti põllumajandusministri Jānis Dūklavsi sõnul võiks mõelda näiteks ühisele logistikakeskusele aga koostööd peavad tegema ka ettevõtted. Tema sõnul ei tohi aga liigsesse sõltuvusse sattuda ühest konkreetsest riigist. Negatiivse näitena tõi ta hiljutise Venemaa ja Valgevene piimatüli, kus löögi alla sattus lõviosa Valgevene piimatootjatest.

Leedu põllumajandusministri Kazys Starkevičiuse sõnul on oluline ka senisest enam tundma õppida sihtturge ja sealseid eelistusi ning sellele vastavalt oma toodangut kujundada.

Kolme riigi ministrid kohtusid Kuressaares eile ja täna. Lisaks kolmepoolsele kohtumisele külastasid ministrid Koguva küla ning tegid meresõidu Roomassaarest Kuressaarde.