„Hea tervis on alus, et inimesed oleksid aktiivsed nii töises, isiklikus kui ühiskondlikus elus. Arvestades arenguid majanduses ja tööturul, on just praegusel ajal oluline hoida tervist, vältida alkoholi liigtarbimist ning narkomaania ja HIV levikut" ütles sotsiaalminister Hanno Pevkur.

Ka aastatel 2008-2009 toimis samanimeline programm, mille tegevused osaliselt jätkuvad. Uues programmis on lisaks mitmeid uusi tegevusi. Näiteks toetatakse täisealisi inimesi suitsetamisest loobumisel, arendatakse HIV ja narkosõltuvuses inimestele suunatud teenuseid ning arendatakse tervislike eluviiside alast nõustamist esmatasandi arstiabis.

Programmist toetatakse tervisedenduse spetsialistide väljaõpet. Jätkub kohalike omavalitsuste ning maavalitsuste tasandil tervisedenduse ning töökohtadel tervisedenduse toetamine. Ka on järgnevatel aastatel oodata tervisedenduslikke meediakampaaniad.

Programmi „Tervislikke valikuid toetavad meetmed 2008-2009” rahastab Euroopa Sotsiaalfond, seda hakkab ellu viima Tervise Arengu Instituut.

Programmi eelarve aastateks 2010-2011 on 73,5 miljonit krooni, millest Euroopa Sotsiaalfond katab 62,4 miljonit krooni.