Taastuvenergiatootja Eveconi rajatud Põhjamaade suurim tracker-lahenduse ehk liikuvate paneelidega päikesepark koguvõimsusega 8,736 MW alustas Paides tootmist.  

„Paides hiljuti valminud Põhjamaade suurim liikuvate paneelidega päikesepark on liitunud elektrivõrguga ja praeguseks alustanud ka tootmist. Päikesepargi koguvõimsuseks on ligemale 8,7 MW ning Läänemere piirkonnas ühtegi teist samaväärset ning sama tehnoloogiat kasutavat parki ei praegu tegutse,“ sõnas Eveconi tegevjuht Karl Kull. 

Karl Kulli sõnul on Paide päikesepargi puhul tegemist niinimetatud single-axis tüüpi ehk üheteljeliste päikesepaneelidega tracker-päikeseelektrijaamaga, mis lisab aasta lõikes tootlikkusele juurde 25-30% võrreldes tavalise fikseeritud raamiga päikesepargiga. See tehnoloogia võimaldab paneelidel järgida päikese liikumise trajektoori, mis lubab päikesevalgust püüda nii terve päeva jooksul kui ka aasta vältel võimalikult efektiivselt. 

„See, et täna rajatakse nii Eestis kui ka mujal Euroopas tracker- päikeseparke, on tõestus üldisele hüpoteesile, et tehnoloogia areneb ja muutub seeläbi ka kättesaadavamaks. Mõned aastad tagasi poleks me seda arutanudki, aga võimalus kuni 30% rohkem toota ning seda nii aasta kui ka päeva lõikes on alati atraktiivne,“ tõdes Karl Kull. Ta lisas, et mõni aasta tagasi oli moodustas üleilmselt tracker´ite osakaal kogu päikesepaneelide rakenduste tellimusest umbes 14%, kuid täna on see tõenäoliselt juba suurem. 

„Tehnoloogia arengusse peab uskuma, seda peab ka toetama. Evecon selle tõttu rajabki  täna tracker-parke seal, kus see on võimalik,“ lausus Karl Kull.  

Paide päikesepark katab selle väljundvõimsust arvestades ligemale 900 majapidamise aastase energiavajaduse. Evecon alustas Paide päikesepargi elektriosa projekteerimist tänavu märtsis ja ehitustöödega aprillis, pargi ehitas valmis WiSo Engineering. Teised sarnased pargid plaanib ettevõte ehitada lähiajal ka Lätisse ja Leedusse.  

Tracker on süsteem, mis positsioneerib päikesepaneelid nii, et need jääksid päikese kiirtega risti. Hoides süsteemi ja päikesepaneele päikesega risti, on võimalik päikesepaneelidel neelata rohkem päikeseenergiat ja peegeldada vähem valgust. Seeläbi toodab ka päikesepark rohkem elektrienergiat. Single-axis tracker tähendab seda, et süsteem liigutab ennast ühes suunas ida-lääs. Dual-axis tracker süsteem liigutab ennast igas ilmakaare suunas vastavalt päikese liikumisele. 

Vaata, kuidas töötab Paide päikesepark

Eesti kapitalil põhinev Evecon arendab tuule- ja päikeseparke Eestis, Lätis ja Leedus. Eveconi taastuvenergia arendusprojektidest on tänaseks valmis ja annavad elektrienergiat 59 MW tootmisvõimsusi. Lätis ja Leedus lisandub Eveconil tööd alustavaid tootmisi tänavu 40 MW. Lisaks on ettevõttel üle Eesti arendamisjärgus 744 MW ulatuses aktiivseid projekte, mis ühendatakse võrguga 2024. aasta lõpuks.