Sellest nädalast on avatud Finnairi uus, sotsiaalse vastutustundlikkuse alast tegevust käsitlev internetilehekülg. Veebileht selgitab ettevõtte vastutustundlikusse põhimõtteid ning teavitab, millised reisijate tegevused muudavad reisimise vastutustundlikumaks ja keskkonnasäästlikumaks.

„Koduleht on ettevõtte peegel, seega pidasime oluliseks anda oma klientidele parem ülevaade Finnairi eesmärkidest ja püüdlustest nii kvaliteedi arendamise kui ka keskkonna säästmisega seoses,“ selgitas Finnairi Baltimaade müügijuht Guerman Tyvoniouk. „Sotsiaalse vastutuse arendamine ja nn roheline mõtlemine on suurettevõttetele üheks igapäevaseks tegevuseks. Ökoloogilise jalajälje ehk oma tegevuse mõju mõõtmine ning selle vähendamine on oluline prioriteet ka Finnairile, “ lisas ta.

Finnairi sotsiaalse vastutuse (corporate responsibility) teemasid käsitlevalt inglise ja soome keelselt alamlehelt leiab ka infot Finnairi seniste tegevuste ja tulevikuplaanide kohta.

Guerman Tyvoniouki sõnul on lennufirmad ühiskonnas väga silmapaistval kohal ja seetõttu tuleb tegutseda vastutustundlikult ja olla ka teistele ettevõtetele eeskujuks. Finnair teeb järjekindlalt tööd, et vähendada lennul õhku paiskuva süsihappegaasiemissiooni ning kahandada ökoloogilist jalajälje suurust. Ajavahemikul 1999-2009 vähendas Finnair heite kogust ühe reisija kohta 22 protsenti. Eesmärk on aastatel 2009‑2017 kahandada süsihappegaasiemissiooni veel 24 protsendi võrra. Seega kavatsetakse perioodil 1999‑2017 vähendada heite koguhulka reisija kohta 41 protsenti.

Finnairi lennukipark on üks moodsamaid maailmas. Finnairi lennukite keskmine vanus on alla 7 aasta, pikamaalendude lennukipargi lennukite keskmine vanus on 4 aastat. Finnair lendab Helsingi kaudu Euroopast Aasiasse lühimaid marsruute pidi, seetõttu on õhus lennatud kilomeetreid teistest vähem, mis aitab hoida madala nii  kütusekulu kui ka reisimisega seotud emissioonid.