Tulundusühistu Forestly, mille eesmärgiks on ühiselt osta metsamaid ning neid püsimetsanduse põhimõtetest lähtuvalt majandada, laiendab oma tegevusvaldkonda. Nimelt on üle Eesti sadu peretalusid, aga ka kogukondi, kes oma maailmavaatest lähtuvad majandavad oma maid mahedalt, looduslähedaselt ning elurikkust suurendavalt, seda nii metsas, aias kui põllul. Siia nimekirja kuuluvad põlistalud, mahetalud, ökokogukonnad, püsimetsamajandajad ja paljud teised. 

Forestly soovib sedalaadi mahedalt, looduslähedaselt ja elurikkust suurendavaid kohtade arengule kaasa aidata läbi uute kinnistute ostu ning vastastikku sobivatel tingimustel väljarentimise ja hilisema väljaostuõigusega. 

Forestly aitab ökotaludel ja püsimetsamajandajatel laieneda