Bioneer uuris MTÜ HääOm eestvedajatelt rookatuste ja loodushoidliku ehituse kohta.

Millega MTÜ HääOm tegeleb?

MTÜ HääOm ehk Põhja-Eesti kõnepruugis „On hea“ sai loodud 2007. aasta veebruaris, kuna Lõuna-Eesti öko-ehitajate seas oli kuulda, et tegijatel juhtub nii mõndagi. Seda enam juhtub inimestel, kes esimest korda mistahes ehitusmaterjalidega kokku puutuvad.

Idee oli luua mittetulundusühing, mis organiseerib koolitusi, kutsub nii Eestist kui mujalt maailmast meistreid õpetama ning juhendama läbi praktika, sest väärtuslikud teadmised tulevad läbi taipamiste.

Paljud meie koolitused toimuvad nüüd materjalide kitsaskohtadele keskendudes ning ausalt ja otse vigadest rääkides. Õppetükkidena võetakse läbi praktilised ülesanded, kus näidatakse piltlikult ette, et kui teha nii, siis juhtub see ja see.

Miks on Teie meelest oluline väärtustada loodushoidlikku ehitust?

Looduslike materjalide kasutamise propageerimisel on ilmselt mitmeid põhjuseid, mida me enamasti selle sees olles ise enam ei teadvusta.

Kindel on see, et loodus saab ilma meieta tunduvalt paremini hakkama kui meie looduseta.

HääOm'mi üks algsemaid ideid oli keskendunud traditsioonilise ehitusstiili taastamisele ja säilitamisele, mis juba iseenesest viitab keskonna hoidmisele ja naturaalsete materjalide kasutamisele.

Vanad hooned kannavad endas ajalist möödet - väärtust, mis üksnes kasvab koos ajaga. Kui hooneid lähemalt uurida, siis leiab üle Eesti selliseid pärleid, kus mõistad, et iga nüanss on läbi mõeldud. On teadvustatud, missugune materjalivalik sobib elumajja, missugune kõrvalhoonete ehitamiseks. Arvestatud on maapinna tõusuga, küljevihmadega, maastikutüübiga ning ilmakaartega.

Sellistel pärlitel võib lähemal vaatlusel tunda isegi ära meistri käekirja. Teada on, et osa meistreid on üldse piiri tagant kutsutud ehitama.

Selliste pärlite puhul saab eriti ilmekalt kinnitust ütlus, et üheksa korda mööda ja üks kord lõika, mida tänapäeva pragmatism peaks hästi mõistma. Kasutegur on koheselt tunda ja ajas see üksnes kasvab.

Te olete tegemas koolitust rookatuste kohta. Miks just rookatus?

Rookatuse koolitus Lõuna- Eestis kõlab huvitavalt, sest tundub, et siin see justkui polegi traditsiooniline katuseehituse materjal. Aga võta näpust! Kui ajas tagasi minna ja lineaarsele ajateljele panna plekk-, eterniit-, laastu- ja kimmkatus, siis leiab sealt algusest ka roo- ja mättakatuse ning rukkikõrrest valmistatud katusekattematerjali.

Nii võib lihtsustatult öelda, et rookatus on üks iidsemaid katusematerjale. Ennevanasti kasutati Lääne-Eestis ja põhjarannikul peamiselt roogu, sisemaal aga rukkikõrt või siis järveroogu.

Miks siis tänapäeval on rookatus taandumas?

Siinkohal tuleb mängu tööstuslik revolutsioon, mille käigus masinate abil tegid võidukäiku peamiselt laastukatused. Roo- ja rukkikõrrest tehtud katused jäid alla odavamale ning lihtsamale katusele, mis on täiesti mõistatav argument

Peale II maailasõda, kui oli vaja kiiresti ning odavalt hooned uuesti üles ehitada, tulid juba nn. moodsad lahedused s.h. asbesti sisaldavad eterniitkatused.

Miks rookatus hea on?

Igal katusel on omad head ja vead. Ära tuleb tunda, kus saab üht või teist katust kasutada ja mis on ühe või teise eelised.

Rookatuse kasuks räägivad peale esteetilise välimuse (sobib hästi maakivi, paekivi, palkhoonetele) järgmised punktid:

  • katsusele saab anda voolujoonelisust ning kumeraid nurki;

  • katusele saab paigaldada soovi korral katuseaknaid;

  • roog on kiiresti taastuv taim, sest igaaastase lõikuse järel kasvab terve ja tugev taim juba järgmiseks aastaks;

  • roog on ka isolatsioonimaterjal, mis pakub talvel sooja ja jätab katusealuse suvel jahedaks;

  • rookatus on ülihea heliisolaator;

  • rookatus ehitamise traditsioon on vana, mistõttu on teada kõik teama plussid ja miinused;

  • hoone lagunemisel läheb roog kiiresti tagasi aineringlusesse.

Palju ehitajale rookatuse tegemine maksma läheb?

Meistrite poolt tehtud tööd on enamsti kallid, s.h ka rookatus ja kõik seda endale lubada ei saa ning peagi saama.

Küll aga võib pealehakkamise korral materjali ise koguda (hundinuiavill, roog, vanapaber jms) ning peale juhendaja käe alt läbi käimist võib saada enesekindlust, et „käsi valgeks teha“ või veelgi olulisem, saab teada, mida täpselt tahad, kuhu ning missugused on võimalused ehitamaks materjalidega, mis tagavad hea sisekliima.

Kus saab rookatuse tegemist õppida?

Rookatuse tegemist saab õppida MTÜ Hääom koolitusel 6.-10. juulil Kooli talus, Kiuma külas, Põlvamaal. Viiepäevase koolituse hind on 24,72 eurot, mis sisaldab koolituse tasu, hommiku-, lõuna- ja õhtusööki. Koolituse viib läbi rookatuste meister Andrus Sepp Järveroog OÜ-st.

Lugege lisa koolituse sisu ja registreerimise tingimuste kohta SIIT!


Koolitust rahastavad:
Rookatuse koolituse rahastajad
Artikli ilmumist rahastas Hääom MTÜ.