1990. aasta mais võeti Marek Vahula ettepanekul kaitse alla Kadrina valla Vandu hallhaigrukoloonia, mis oli esimene omalaadne.  Kaitse-eeskirja mittetäitmise tõttu on Vandus kõik pesapuud maha saetud. Kurva saatusega kolooniaid on kodumaal veelgi. Nii tekkiski Marek Vahulal 2006. aasta sügisel mõte viia siinsed haigrukodud kaitse alla ning uurida lähemalt meie haigrute elu-olu.

Projektil „Haigruotsija” on algamas kuues hooaeg. Kokku on tulnud üle seitsmesaja teate haigrutest ja kaardil on juba 55 kindlat Eestimaist kolooniat. Kolooniate koguarvuks pakub Marek Vahula ca 60.

„Haigruotsija” eesmärgiks on kaardile saada kõik kolooniad, kaardistada pesitsusaegsed (aprill-mai-juuni) ja pesitsusjärgsed (august-september-oktoober) toitumispaigad.  Samuti võiksid meie haigrukolooniate asupaigad olla lageraie keelu all.

Haigruprojekti lõppsõnaks plaanib haigruotsija haigrute elu-olu tutvustavat raamatut ja filmi.

Kõik haigruteated on projekti endiselt teretulnud.  Oodatud on teated uute kolooniate kohta, samuti üksikpesitsejate kohta. Teatamiseks sobivad kõik lennusuunad, et leida ülesse uusi kolooniaid. Projekti eestvedajat huvitavad ka kõik toitumispaigad.

Teadete puhul on tähtis edasi anda haigruvaatluste tegemise täpne koht ja aeg. Haigruteated võib saata aadressil: marek53@hot.ee või telefoninumbril: 3220662.


Loe loodusemees Marek Vahula lugusid Bioneerist!

Saa Marekiga tuttavaks!