Eesti Maastikuarhitektide Liit (EMAL) on organisatsioon, millel vanust nüüdseks pisut üle kümne aasta. Maastikuarhitektuur kui välisruumi kujundamisega tegelev eriala on Eestis aga ikka veel vähetuntud- tihti ei osata täpselt öeldagi, millega tegu. Maastikuarhitektuuri propageerimiseks ja tunnustamiseks ning sellega seonduvate heade tegude ja väärt mõtete väljatoomiseks on iga-aastaseks traditsiooniks kujunenud anda välja preemia „Eesti maastikuarhitektuuri aasta tegu“.

Tänavune auhind on järjekorras seitsmes. Aja jooksul on aasta teoks pärjatud mitmeid maastikuarhitektuuriga seotud trükiseid, sündmusi ja väljaehitatud välisruumi objekte. Traditsiooniliselt on preemiasaaja välja kuulutatud kevaditi EMAL-i pidulikul üritusel. Sel aastal otsustati teisiti- esimest korda ühendasid kõik arhitektuurivaldkonnas tegutsevad erialaliidud jõud ning preemiad kuulutati välja ühisel suurel galaõhtul.

Tänavusteks „Eesti maastikuarhitektuuri aasta teo“ nominentideks olid Tartus Kaunase puiesteel asuv mängu- ja spordiväljak (autor: Terje Ong), Euroopa aasta puuks valitud Orissaare tamm ning „Eesti Vabariik 100“ arhitektuuriprogramm. Nominendid selekteeriti välja algsete kandidaatide seast, keda võisid esitada kõik organisatsioonid ning eraisikud. Maastikuarhitektuuri preemia laureaadi valisid Maastikuarhitektide Liidu liikmed salajasel hääletusel.

Maastikuarhitektide 2015. aasta preemiasaaja selgus 4. detsembril Kultuurikatlas toimunud Arhitektuuripreemiate galal. Võitja kuulutas välja EMAL-i esimees Valdeko Lukken. Galaõhtu eesmärgiks oli kujutada arhitektuurivaldkonnas toimuvat ühise tervikuna- esindatud olid nii maastiku- ja sisearhitektuur kui ka hoonete arhitektuur.

Tunnustusüritusega astuti vastu väga levinud olukorrale, kus arhitektuurivaldkond kipub avalikkuse huviorbiiti tõusma vaid negatiivsete näidete toel. Lisaks anti laiemale üldsusele mõista, et loodud keskkonda peaks Eestis rohkem teadvustama, tunnustama ja esile tõstma.

Seekordseks „Eesti maastikuarhitektuuri aasta teo“ laureaadiks osutus „Eesti Vabariik 100“ arhitektuuriprogramm „Hea avalik ruum“. Tegu on arhitektuurivõistluste sarjaga, mille käigus toimuvad erinevates Eesti linnades ideekonkursid keskväljakute uuendamiseks ja kujundamiseks. Programmi eestvedajaks on Eesti Arhitektide Liit. Nimeliselt tunnustas Eesti Maastikuarhitektide Liit arhitektuuriprogrammi esialgset töögruppi koosseisus Kalle Vellevoog, Ingrid Mald-Villand ning Ylle Rajasaar.

Programm pälvis maastikuarhitektide tunnustuse, kuna see väärtustab avalikku ruumi ning soodustab hea linnakeskkonna kujunemist. Lisaks avaldas Eesti Maastikuarhitektide Liit lootust, et sedavõrd laiaulatusliku kõlapinnaga programm võib ühiskonnale teadvustada kvaliteetse maastikuarhitektuuri tähtsust ning võimalusi, mida hea avalik ruum linnaarengu jaoks pakkuda võib.

Programmi raames korraldatavate arhitektuurivõistluste põhirõhk on asetatud eelkõige Eesti väikelinnade kujundamisele. Niiviisi tõmmatakse suuremat tähelepanu kahanevate linnade probleemidele. „Hea avalik ruum“ koondab parimaid arhitekte ja maastikuarhitekte, kellel tuleb leida lahendusi senistele murekohtadele. Peamiseks eesmärgiks on saavutada olukord, kus kvaliteetne avalik ruum ei oleks ainult suurte tõmbekeskuste privileeg, vaid muutuks ühtviisi ligipääsetavaks kõigile.