Virumaal raiuti (21.07.19) jälle hiit. Sedakord õnneks vaid hiie serva, kuid ikkagi lindude pesitsuse ajal. Videol on ka heli.

Tänane Mahu hiieretk külastas üht kaunist hiiepaika: Pärna küla Taara tammikut. Õudusega avastasime koos bussitäie inimestega seal toimuva lageraide. Täiendav teade: 22.07. selgus, et tegemist on RMK maaga ja suurem osa lageraiest on tehtud looduslikus pühapaigas ja selle kaitsevööndis. Riigiametitele ja audiitorfirmale on saadetud toimuva kohta teatis:

Teatis: raietööd RMK maal looduslikus pühapaigas 21.07.2019

Eile toimus Viru-Nigula vallas Pärna külas katastriüksusel Kunda metskond 262 nr 90202:002:0172 lageraie. Raie toimus osaliselt ajaloolises looduslikus pühapaigas ja peamiselt selle kaitsevööndis. Raietööde alal ega ümbruses ei olnud mingit teavet selle kohta, kes on maaomanik, tööde tellija ja teostaja.

Video toimuva raie kohta.
 

Raie toimub ajal, kui linnud pesitsevad. Pesitsevate lindude häirimine ja tapmine on seadusega keelatud.

Lisaks, RMK on taotlenud FSC sertifikaadi ja võtnud kohustuse järgida kehtivaid õigusakte ning lisaks metsamaal asuvat kultuuripärandit mitte hävitada.

Lisaks, Eesti Keskkonnaministeerium kiitis 2008. a heaks Rahvusvahelise Looduskaitseliidu (IUCN) resolutsiooni ja juhendi, millega looduslikud pühapaigad tunnistati inimkonna vanimateks kaitsealadeks ning otsustati neid edaspidi hallata ajaloolistest tavadest lähtudes.

Raie alal asub looduslik pühapaik Taara tammik, mis on kantud FSC looduslike pühapaikade kaardile. Kaart on edastatud 2018. a RMKle ja avaldatud ka veebis.

Palun peatada koheselt raietööd, selgitada välja, miks anti käsk hiie raiumiseks ja kes nimeliselt selle eest vastutab. Samuti ootame teavet uurimismenetluste kohta ja selle kohta, kuidas süüdlasi karistatakse.