Tuginedes äsja valminud The Pew Charitable Trusts uuringu andmetele, oli 2009. aasta suurimaks taastuvate energiaallikate tehnoloogiasse investeerijaks Hiina, võttes juhtpositsiooni USA-lt, kirjutab Richard Black uudistekanalis BBC.

Uurijad koos heategevusliku organisatsiooniga The Pew Charitable Trust arvutasid välja, et Hiina investeeris 2009. aasta jooksul rohelisse energiasse 34,6 miljardit dollarit, peaaegu 2 korda rohkem kui USA. Inglismaa on tõusnud kolmandale kohale koos G20 riikidega, järgnevad Hispaania ja Brasiilia. Kõige suurem kasv oli toimunud Lõuna-Koreas, kus viie aastaga taastuvenergia tootmisvõimsus suurenes 250 protsenti. Kogu maailmas on investeeringud taastuvatesse energiaallikatesse viimase viie aastaga rohkem kui kahekordistunud.

„Isegi majanduslanguse ajal on taastuvenergia turg muljetavaldavalt kasvanud,“ ütles Phyllis Cuttino, Pew kliimamuutuste kampaania direktor. „Riigid võistlevad juhtpositsiooni eest. Nad teavad, et taastuvenergiasse investeerimine võib uuendada tootmise aluseid ja luua ekspordi võimalusi, töökohti ja ettevõtteid,“ sõnas Cuttino. Kuigi USA hoiab nappi juhtpositsiooni paigaldatud tootmisvõimsuste osas, siis samade trendide jätkudes, tõuseb veel sel aastal Hiina juhtpositsioonile.

 Top 5 investeerijad 2009. aastal (miljardit dollarit)

  • Hiina – 34.6
  • USA – 18.6
  • Inglismaa – 11.2
  • Hispaania – 10
  • Brasiilia – 7.4


Suurimad kasvajad (viimase viie aasta paigaldatud taastuvenergia tootmisvõimsuse kasv)

  • Lõuna-Korea – 249 %
  • Hiina – 79 %
  • Austraalia – 40 %
  • Prantsusmaa – 31 %
  • India – 31 %

Taastuvenergia rahvuslikuks eesmärgiks

Hiina eesmärk saada 2020. aastaks taastuvenergia koguvõimsuseks 30GW, on peagi täidetud üksnes läbi tuuleenergia, mistõttu on määramisel uued sihid. „Valitsus on langetanud strateegilise otsuse seada energiatootmise mitmekesistamine rahvuslikuks eesmärgiks,“ kommenteeris Steve Sawer, Global Wind Energy Council ülemsekretär, kes polnud Pew raportiga seotud. „Hiina on kujunenud juhtivaks päikeseenergia fotoelementide tootjaks maailmas ja samas ka kõige rohkem tuulegeneraatorite turbiine toodetakse just Hiinas,” rõhutas Sawer.

Kuigi Hiina üldine eesmärk on 2020. aastaks taastuvenergia osakaal viia 15 protsendini, moodustab see siiski vaid väikese osa Hiina energiatarbest, sest riigis suureneb kiiresti ka fossiilsete kütuste tarbimine.

Suurimate taastuvenergia investeeringutega riigid panustasid just peamiselt tuuleenergiasse, eranditeks olid Hispaania, Saksamaa ja Itaalia, kus päikeseenergia tehnoloogia moodustas suurema osa.

USA investeeringud vähenesid ajavahemikul 2008-2009 40 protsenti. „USA konkurentsivõime tõusvas taastuvenergia majanduses on ohus,” ütles Phyllis Cuttino.

Samuti vähenesid majanduslangusest tingituna ka Hispaania investeeringud. Sellele eelnes mitu aastat kiiret tõusu, mis olid tingitud soovist vähendada kasvuhoonegaaside emissioone, et täita Kyoto protokolli eesmärki.

Allikad: