Eestis on punahirve (Cervus elaphus) levialade põhjapiir. Siinne asurkond on alguse saanud sissetoodud isenditest. RMK jahimajandites loendatakse ainult 200 punahirve.

Jooksuaeg on septembris ja oktoobri alguses. Pullid möirgavad ja pusklevad omavahel, tugevad pullid koguvad enda ümber lehmadest “haaremi”. Tiinus kestab 8 kuud, vasikad sünnivad mai lõpus või juuni alguses. Vasikaid on 1-2. Sügisel moodustavad vasikad umbes 25% asurkonnast. Täiskasvanud hirvepullid kaaluvad keskmiselt 200 kilogrammi, lehmad 100 kilogrammi ringis. Asurkonna suurust mõjutavad kõige enam looduslikud tingimused.

Punahirvele võib pidada peibutus-, varitsus- või hiilimisjahti 01. septembrist 30. septembrini ning peibutus-, varitsus-, hiilimis- või ajujahti ning jahti jahikoeraga (välja arvatud hagijaga) 1. oktoobrist 31. jaanuarini, sellest punahirvelehma jahti 1. septembrist 30. novembrini ja punahirvepulli ja –vasika jahti 01. septembrist 31. jaanuarini.

Hirvepulle kütitakse reeglina valiklaskmise põhimõtteid järgides varitsus- ja hiilimisjahil. Jooksuajal kaotavad hirvepullid oma tavapärase ettevaatuse.

2004. aastal loendati RMK jahimajandites 200 hirve, millest kütiti 20 isendit. Jahihooajal kütitakse ainult mõned trofeepullid. Sarved võivad olla medaliväärsed alates viiest kilogrammist. RMK jahimajandites kütitakse punahirvi ainult Kuressaare ja Leluselja jahimajandites.

Allikas: RMK