Kohalikel omavalitsustel oli võimalus taotleda riigilt toetust hooldekodude energiatõhusaks muutmiseks ja uute liginullenergiahoonete ehitamiseks. Taotlusi menetlenud Riigi Tugiteenuste Keskus (RTK) otsustas toetada 10 hooldekodu renoveerimist kokku 2,26 miljoni euro eest ja 11 liginullenergiahoone ehitamist kokku 5,57 miljoni euro eest. 

  • Energeetika
  • 20. juuli 2019
  • Foto: Pixabay, CC Public Domain

„Meile on oluline, et inimesed saaksid elada väärikalt ja turvaliselt kogu oma elu ja see jätkuks ka siis kui inimese elukoht on hooldekodus,“ ütles sotsiaalala asekantsler Rait Kuuse. „Üldhooldusteenuse kvaliteet on meie jätkuva tähelepanu all. Ministeeriumi jaoks on prioriteetne suund kodus iseseisvat elamist toetavate teenuste arendamine, kuid on ilmselge, et ilma täiendavate investeeringuteta ka institutsionaalsesse hooldusesse ei ole võimalik terviklikult areneda.“

Hooldekodude energiatõhusamaks muutmiseks esitati 13 ja uute liginullenergiahoonete ehitamiseks 12 taotlust. Sõltuvalt omavalitsuse majanduslikust võimekusest oli maksimaalne toetus rekronstrueeritava hooldekodu kohta 472 500 eurot ja uue hooldekodu loomisel 700 000 eurot. Kokku oli eelarves projektide jaoks ette nähtud ligi 9,5 miljonit eurot. Uue hooldekodu loomisel tuleb omavalitsusel vähemalt samade ruutmeetrite arvuga maksimaalselt E energiaklassi märgisega hoone maha müüa või lammutada. Hooldekodude renoveerimist ja ehitamist kaasrahastab riik kasvuhoonegaaside kvoodikauplemisega saadud tulust.

TOETUSE SAAJAD

Hooldekodu energiatõhusaks rekonstrueerimine:

Järvakandi (Kehtna vald)
Ulvi (Vinni vald)
Häädemeeste (Häädemeeste vald)
Kõpu Hooldekodu (Põhja-Sakala vald)
Kääpa Sotsiaalkeskus (Võru vald)
Varbla hooldekodu (Lääneranna vald)
Oru hooldekodud (Lääne-Nigula vald)
Rapla Hooldekeskus (Rapla linn)
Peipsiveere Hooldusravikeskus (Peipsiääre vald)
Karjaküla Sotsiaalkeskus (Lääne-Harju vald)

Liginullenergiahoonete ehitamine:

Mulgi vald (Mõisaküla)
Pärnu linn
Põlva linn (2 hoonet)
Tartu linn
Otepää linn
Setomaa vald (Mikitamäe)
Hiiumaa vald (Hindu)
Lääneranna vald (Koonga)
Põltsamaa linn (2 hoonet)

Lisaks üldhooldusteenuse kvaliteedi parandamisele on riik seadnud ka laiema eesmärgi hoolekandesüsteemi korrastamiseks ning keskendub esmajärjekorras pikaajalise hoolduse kaasajastamisele. Eesmärk on, et inimene saaks vajalikke teenuseid õigeaegselt ja vajalikus mahus, sõltumata sellest, milline on tema kodukoht. Samavõrd oluline on vähendada perekondade hoolduskoormust, tagada omastehooldajate töö- ja pereelu ühitamise võimalused. Selleks mõeldakse koos valdkonna ekspertidega läbi, kuidas peaks hooldusteenuseid tulevikus Eestis korraldama ning viiakse lähiaastatel ellu vajalikud muutused.

Tänavu kevadel toetas riik ka 806 hooldekodukoha kohandamist dementsusega inimestele ning rahastas 124 uue teenusekoha loomist kokku 1 485 000 euro eest.