2017. aasta parima keeleteo rahvaauhinna saaja väljaselgitamiseks on alanud avalik hääletus, mis kestab 7. märtsi keskööni. Igaühel on võimalik anda oma hääl ühele või mitmele kandidaadile Haridus- ja Teadusministeeriumi kodulehel.

Keeleteo konkursiga tunnustatakse tegusid, mis tõstavad eesti keele tuntust ja mainet, väärtustavad eesti keele õpetamist, õppimist ja oskamist, soodustavad eesti keele kasutamist ja staatuse kindlustamist ning edendavad eesti keele talletamist ja uurimist.

2017. aasta keeleteo tiitlile jäi pärast Emakeele Seltsi juhatuse sõela kandideerima 23 mullust keeletegu, mille põhjalikumad kirjeldused on kättesaadavad ministeeriumi kodulehel

Kandidaadid on (esitamise järjekorras):

„Meie pere kala-aabits“

Eesti keelekorralduse suurkuju Eduard Ahrensi mälestuse jäädvustamine

Klassi-Instagrami „Roostikurebased“ loomine

Õpilaskonkurss „Kirjandusraal”

Filoloog Ülle Leisi regulaarsed arvamuslood „Tõlkes leitud” Postimehe elektroonilises väljaandes

Seitsme tundesõnaga T-särgid

„Soome-eesti suursõnaraamatu” veebiversioon

„Eesti-mari sõnaraamat”

Eurokeele e-kogumik „Tõlkimise tahud”

Uuring „Eesti keeleseisund“

Vikerraadio emakeelepäeva etteütlus 10

Eesti Keele Instituudi keelekooli rubriik ajalehes Postimees

Muu kodukeelega laps huvihariduses

Kristiina Ehini luulekogu „Kohtumised”

Selge keele konverents 2017

Miljon eestikeelset Vikipeedia-artiklit aastaks 2020

„Sörulase aabits”

Rakvere teatri virukeelne talveetendus ,,Tagassi inglite juure”, viru keele avalikkusele tutvustamine

Lavastus „Siuru õhtu 100”

Kümme aastat ametnike keelekoolitust

Murdetekstide kogumik „Loode-Eesti murdelood. Risti ja Harju-Madise”

Hiiukeelne luulekogu „Ole ise”

Enn Ernitsa artiklikogumik „Sõna haaval. Emakeelest tehiskeelteni”

Oma lemmikkandidaadile saab poolthääle anda nii Haridus- ja Teadusministeeriumi kodulehel kui e-posti aadressil keeletegu@hm.ee.

Aasta keeleteokonkursil antakse välja kaks auhinda: peaauhind ja rahvaauhind. Peaauhinna saaja otsustavad taasiseseisvunud Eesti haridus- ja teadusministrid, rahvaauhind selgitatakse avaliku hääletuse teel.

Laureaadid tehakse teatavaks 16. märtsil Türi Ühisgümnaasiumis.

Varasemad laureaadid ja auhinna statuut.