Keskkonnainspektsioon alustas rehvide taaskasutusorganisatsiooni Eesti Rehviliit suhtes menetluse seoses vanarehvide vastuvõtu lõpetamisega Viljandi jäätmejaamas.

  • Jäätmed
  • 20. mai 2016
  • Pildistas Janek Jõgisaar, Bioneer.ee

Keskkonnainspektsiooni tuli teade, et Viljandis asuv jäätmejaam keeldus vanu rehve vastu võtmast, viidates Rehviliiduga lepingu lõppemisele.

Keskkonnainspektsioon on alustanud MTÜ Eesti Rehviliit suhtes väärteomenetluse ning teinud ettekirjutuse, millega kohustab taastama vanarehvide vastuvõtu Viljandi jäätmejaamas.

„Inimesed on rehve ostes teenuse eest juba maksnud ja neid ei saa panna olukorda, kus neil ei ole võimalik kasutatud rehve ära anda. Teenuse viivitamatu taastamine on vajalik ka selleks, et rehvid kusagile metsa alla ei satuks,“ ütles Keskkonnainspektsiooni peadirektor Peeter Volkov.

„Kui ettenähtud tähtajaks ehk kolme päeva jooksul ei  ole ettekirjutus täidetud, rakendame sunniraha ja teeme seda vajadusel korduvalt. Eeldatavasti Rehviliit mõistab, et seaduse täitmine on soodsam kui mittetäitmine,“ lisas Volkov.

16. mail teatas Eesti Rehviliit, et  lõpetab ajutiselt kasutatud rehvide vastuvõtu kõigis kogumispunktides üle Eesti, põhjendades otsust liiga madala taaskasutustasuga.

Keskkonnainspektsioon saatis 17. mail Rehviliidule hoiatava kirja, et rehvide vastuvõtu lõpetamine MTÜ Eesti Rehviliit kogumispunktides on vastuolus jäätmeseaduses ja rehvimääruses toodud kohustusega. Kui Keskkonnainspektsioon tuvastab juhtumi, kus keeldutakse vanarehvide vastuvõtust  või vanarehvide äraveost vanarehvide koguja juurest, alustab inspektsioon menetluse.

Kui kellelgi on infot rehvide vastuvõtust keeldumise kohta Rehviliidu poolt, saab sellest teatada Keskkonnainspektsiooni valvetelefonile 1313.