Õiged rehvid sinu auto all ei vähenda mitte ainult kütusearveid, vaid ka ökoloogilist jalajälge. Möödunud neljapäeval jõudsid Euroopa Parlamendi tööstuse komisjoni ja nõukogu esindajad poliitilise kokkuleppeni uue rehvide märgistamise süsteemi osas. Raportöör Ivo Belet usub, et uued reeglid toovad palju kasu nii keskkonnale kui tarbijatele.

Milline mõju on teie arvates uutel kütusesäästlikel rehvidel ELi ambitsioonide suhtes kliimamuutuse vähendamiseks?

Ivo Belet: "Valides parema kvaliteediga rehvid saab panustada palju meie eesmärkidesse seoses CO2 heite vähendamisega. Maanteetransport moodustab 25% kogu CO2 heitkogustest Euroopas. Rehvid võivad mängida olulist rolli CO2 heitkoguste vähendamisel, sest võtavad 20-30% energiast sõiduki kasutamisel. Sõiduautode energiasäästlikumad rehvid võivad vähendada kütusekulusid kuni 10%."
 
Euroopa autotööstus püüab finantskriisi raskustes ellu jääda. Kas praegu on tõesti õige aeg kehtestada autotööstusele lisakohustusi?

"Uus süsteem on lihtne ja selge. See ei anna tööstusele olulisi lisakulusid. Oleme seisukohal, et tootjad korjavad uue märgise kiiresti üles."


Kuidas mõjutavad uued reeglid tavalise Euroopa kodaniku igapäevaelu?

"78% rehvidest Euroopas peab varsti välja vahetama. Igaühel meist on seega võimalus ja kohustus valida säästlikud rehvid. Need on head keskkonnale ja rahakotile."

Millised on järgmised sammud?

Põhimõtteliselt peaks uus märgistamissüsteemi jõustuma 2012. aasta lõpuks.