27. mail avas Green Gravels OÜ Raplamaal ajaloolises klaasipealinnas Järvakandis uuendusliku klaasvahtkillustiku tehase, mis võimaldab Eestis tekkivad lehtklaasi jäätmed ringlusse võtta.

Riigihalduse ministri Jaak Aabi sõnul on taaskäitlusel jäätmete ringlusse suunamisel põhineva tehase avamine märgilise mõjuga, tähistades ühelt poolt tehnoloogilist arengut ning kandes teiselt poolt rohepoliitika eesmärke. „See on ka oluline panus regionaalvaldkonda, aidates jõudsalt kaasa kogu Raplamaa arengule nii töökohtade kui potentsiaalse majanduskasvu näol,“ märkis minister.

Uue tehase kaudu suunatakse ringlusse ca 11 000 tonni lehtklaasi jäätmeid ning selle tulemusena valmib aastas ca 60 000 m3 klaasvahtkillustikku, mida saab kasutada hoonete ja teede ehituses, aga ka maastiku- ja aiakujunduses.

„Klaaspakendite käitlemiseks on Eestis ja ka mujal mitmeid võimalusi, aga lehtklaasi jaoks on siiani lahendusi olnud minimaalselt. Nüüd saab suunata ka selle jäätmevoo ringlusse ja seejuures toota ühiskonnale vajalikku toodet, elavdada majandust ja pakkuda töökohti,“ sõnas Keskkonnaministeeriumi asekantsler Kaupo Heinma.

Keskkonnainvesteeringute Keskuse juhataja Andrus Treieri sõnul on KIK erinevaid jäätmete ringlussevõtu projekte toetatud 10,4 miljoni euroga. „Kahtlemata on Järvakandi tehase valmimine viimase kümnendi üks Eesti suurimaid investeeringuid jäätmete valdkonnas. Tegemist on uuendusliku ja innovaatilise lahendusega, mille abil suureneb ringlusse võetud materjalidest valminud toodete valik. Kõik see aitab Eesti riigil täita olulisi ringmajanduse eesmärke,“ lisas Treier. 

Green Gravels OÜ juhatuse liige Tanel Tammela selgitas, et äsja valminud tehas on hea näide, kuidas avaliku ja erasektori koostöö on viinud suurepärase tulemuseni. „Vahtklaasist toodetud kergkillustik on hinnatud üle 99% ringmajanduse tingimustele vastavaks ning siit jääb üle vaid loota, et turg võtab uuendusliku toote hästi vastu. Koos saame teha järgmise sammu keskkonnahoidliku majanduse poole.“  

Klaasvahtkillustik on ehitusmaterjalina populaarne just oma kerguse tõttu, mis teeb nii toote transpordi kui ka paigaldamise lihtsaks. Lisaks on see väga hea soojusjuht ja tulekindel ning ei sisalda orgaanilisi aineid. Samuti on klaasvahtkillustik äärmiselt keskkonnasõbralik ja väikese CO2 jalajäljega. Toodetavat klaasvahtkillustikku plaanib Green Gravels OÜ turustada Eestis, Lätis ning Skandinaavias. Tööd saab uues tehases üle kümne inimese. Projekti maksumus on enam kui 5,5 miljonit eurot, millest 3,9 miljonit tuleb Keskkonnainvesteeringute Keskuse kaudu Euroopa Regionaalarengu Fondi vahendistest.