Huvitava Bioloogia Kool jätkab projektiga “Looduskeskkonna-alased katsed lasteaias”. Seekordne katse "Valged hambad" keskendub inimesele ja terviseõpetusele. Katse materjalid on leitavad Huvitava Bioloogia Kooli kodulehelt.

Projekti raames avaldatakse igakuiselt ühe põneva loodusteemalise katse läbiviimiseks vajalikud juhendmaterjalid ja töölehed. Katsete eesmärgiks on suurendada laste vaimustuts looduses toimuvatest nähtustest. Esimese kahe kuu jooksul on katsetes osalenud  juba üle 100 lasteaiarühma. 

Lasteaiarühmad, kes viivad katse läbi selle avaldamisega samal kuul osalevad loosimisel ning võivad võita vahvaid looduskeskkonna-alase õppetööga seotud auhindu. Selleks tuleb teha katse läbiviimise kohta foto ning saata see kuu lõpuks aadressile helen@huvitavbioloogia.ee. 

Projekti tegevused toimuvad Hasartmängumaksu Nõukogu toetusel.