Täna näeb enamik ettevõtteid ja lääne majandusmudel tervikuna ühe oma peaeesmärgina pidevat tulude ja tootlikkuse kasvu. Sedasorti lõputule kasvule leiame loodusest vaid ühe paralleeli, milleks on vähirakud. Niisiis, on meil loodusest malli võttes aeg küsida, kas tahame jätkuvalt sellise hävingule viiva mudeli alusel toimida või oleme valmis muutuma? Milline võiks olla üldse üks jätkusuutlik ettevõte?

Ühe näite leiame Taanist, kus suhkrutõve ravimit, insuliini, tootev farmaatsiakontsern Novo Nordisk on juba aastakümneid olnud teerajajaks jätkusuutliku ettevõtte loomisel. Oma 24000 töötaja ning müügitegevusega 179 riigis kuulub Novo Nordisk kahtlemata suurkorporatsioonide kilda. Firma 2006. aasta käive ületas 80 miljardit krooni, moodustades umbes 2% Taani SKPst. Oma suurusele ja kasvule vaatamata, usub Novo Nordiski juhtkond, et firma eduks sellest ainuüksi ei piisa. Novo Nordiski nägemust mööda on jätkusuutliku ettevõtte aluseks majandusliku edu kõrval ka innovaatiline mõtlemine, sotsiaalselt ja ökoloogiliselt vastutustundlik tegutsemine ning oskus olla avatud ühiskondlikele muutustele laiemalt, kaasates erinevaid huvigruppe ja partnereid.

Novo Nordisk mõõdab täna oma edukust kolme kriteeriumi alusel, milleks on finantsnäitajad, sotsiaalne mõõde ja keskkond. Mõõdupuudeks on ühtviisi finantsnäitajad, töötaja- ja patsiendi rahulolu, vee- ja energiakasutuse efektiivsus, huvigruppide kaasatus uute lahenduste leidmisel, jm. Paari aasta eest annetas Novo Nordisk miljard krooni Maailma Diabeetikute Sihtasutuse loomiseks, eesmärgiga parandada suhkrutõve ravitingimusi. Arengumaades on välja töötatud spetsiaalne maksegraafik, mis  võimaldab insuliini osta 80% soodustusega. Samuti käivitati firma algatusel programm arstide, meditsiiniasutuste, patsientide ja avaliku sektori vaheliseks koostööks 66 riigis. Jätkusuutliku organisatsiooni arengusse kaasati ka firma töötajad, võimaldades neil algatada oma heategevus- ja arendusprojekte. Eelmisel aastal liitus Novo Nordisk Maailma Looduse Fondi (WWF) Climate Savers programmiga, võttes eesmärgiks 2014. aastaks vähendada emissioone 10%. Sarnase suunitlusega projekte on firmas käivitatud hulgi ning need on kinnituseks, et liigutakse jätkusuutliku, innovaatilise ning tõeliselt konkurentsivõimelise organisatsiooni kursil.