Tänasest on avatud taotlusvoor, mis on toeks sotsiaalse ettevõtlusega tegelevatele vabaühendustele. Vooru raames toetatakse vabaühenduste projekte, mille eesmärgiks on käivitatud uus või laiendatud tegutsev sotsiaalne ettevõte. Toetuse andmise aluseks on jätkusuutlik äriplaan koos finantsplaaniga ning toetust saab küsida kuni 25 000 eurot.

Toetust saab taotleda vähemalt üheaastane avalikes huvides tegutsev mittetulundusühing või sihtasutus, kes ei ole avaliku sektori ega äriühingute valitseva mõju all. Toetus on nii uute ideede rakendamiseks kui ka juba hetkel toimivate ärimudelite edasiarendamiseks – laienemiseks nii geograafiliselt kui sihtrühmaliselt.

Taotlusi ja äriplaane ootame hiljemalt 9. septembriks 2014 kell 15.00. Info vooru tingimuste kohta, vormid ning viite infopäevade kavale leiab SIIT.