Võib tunduda üllatav, aga ka meie imetajatest sugulastel on ülekaaluga probleeme. Laboris uuritakse sadu erinevaid hiireliine ning nende seas leidub selliseid, kelle kehvemad verenäitajad viitavad suuremale metaboolse sündroomi riskile. See on organismi ainevahetuse häire, millele viitavad paigast ära kolesteroolinäitajad, vererõhk ning kõrgenenud veresuhkur. Metaboolne sündroom on elustiilihaigus, mille all kannatab lääneriikides umbes kolmandik rahvastikust [1].

Antud teadusuuringus võrreldi kahte hiireliini: kehvemate verenäitajate ning kergemini kaalu koguvaid hiiri kõrvutati selliste hiirtega, kelle metaboolsed näitajad on paremad [2].

Juba varasemast on teada, et nendel hiireliinidel on erinev soolestiku mikrobioota [3]. Selles töös uuriti, mis juhtub, kui madalamate terviseriskidega hiirte mikrobioota kanda üle hiirtele, kes on metaboolsetele haigustele vastuvõtlikumad.

Selline mikrobioota transplanteerimine on kasutusel ka inimestel, et võidelda eriti kurnavate sooleinfektsioonidega ning põletikulise soole haigusega.

Uuringus selgus, et hiirte metaboolne tervis ning kaalutõus on seotud konkreetsete bakterite kõrgema või madalama osakaaluga. Näiteks Akkermansia perekonna baktereid leidus vähem hiirtel, kelle kehakaal oli kõrgem.

Olulise tulemusena näidati ka muudetud mikrobiootaga hiirte veresuhkrunäitajate parenemist. See tähendab, et mikrobioota muutmisega saavutati positiivne tervisemõju. Üllatuslikult ei toonud mikrobioota asendamine kaasa muude tervisenäitajate parenemist, nt kehakaalu või rasvaprotsendi langust.

See töö kinnitab soolestiku mikrobioota olulist rolli tervise määramisel ning seda just ülekaaluga seotud terviseprobleemide tekkel. Kuigi soolestiku mikrobioota mõju verenäitajatele on teada juba varasemast, siis nüüd on teada rohkem infot selle kohta, milline mõju on spetsiifilisel mikrobiootal.

Uuringuid inimeste sooletiku mikrobioota kohta tehakse ka Eestis. Toidu- ja Fermentatsioonitehnoloogia arenduskeskus (TFTAK) pakub võimalust kõigile, saada tuttavaks enda soolestikus elavate mikroobidega. Rohkem infot leiad www.microbiome.ee või minu.synlab.ee/mikrobioom.

Ära unusta ka toitumist - tervislikku mikrobiootat toetab kiudainerikas toitumine.

Allikad:
[1] Prevalence of the Metabolic Syndrome in the United States, 2003-2012 2015
[2] Microbial modulation of host body composition and plasma metabolic profile 2020 Nature Sci Reports
[3] Responsiveness of cardiometabolic-related microbiota to diet is influenced by host genetics 2014