26. märtsil allkirjastas maaeluminister määruse, millekohaselt on 2019. aastal võimalik toetust taotleda ka alustavatel mahetootjatel ning juba tegutsevatel mahetootjatel suurendada toetusalust pinda. „Mahepõllumajanduse toetuse 2019. a taotlusvooru eelarveks on ette nähtud 20 miljonit eurot, et kõiki esitatavaid taotlusi oleks võimalik rahuldada maksimaalses võimalikus mahus,“ seisab  tänavuste maaelu arengu toetuste kohta käivas ministeeriumi pressiteates.

  • Maamajandus
  • 29. märts 2019
  • Foto: Pixabay, CC Public Domain

Maaeluministeerium kavandas 2019. aastal mitte toetada mahetootmisega alustajaid või mahepõllumajandusmaa suurendamist praeguste mahetootjate poolt seoses rahaliste vahendite nappusega.

„Meil on väga hea meel, et Maaeluministeerium leidis vahendeid, et toetada mahetootmisega alustavaid ja tegevust laiendavaid mahetootjaid. Mahetootmisega on võimalik tegeleda muidugi ka ilma toetusteta, kuid majanduslikult on see väga keeruline,“ sõnas Merit Mikk Mahepõllumajanduse Koostöökogust.

„Mahetootjail on tänu toetustele võimalik majandada jätkusuutlikumalt: on võimalik teha pikemaid plaane ja investeeringuid, tootmist laiendada ja toodangumahte suurendada. Mahetootmine on lisaks toodangule oluline ka avalike hüvede pakkujana: keskkonna- ja looduskaitse, loomade heaolu toetava majandamise poolest ning seetõttu tuleks nende hüvede pakkumist ka kompenseerida, toetades kaasnevaid lisakulutusi ja saamata jäänud tulu.“

Neil tootjatel, kes olid plaaninud mahetootmisega alustada või mahetootmist laiendada ja olid toetusvõimaluste puudumise tõttu plaani ümber mõtlemas, on nüüd võimalus esialgsed kavatsused teoks teha. Sel aastal mahetootmisega alustada soovijadpeavad esitama taotluse Põllumajandusametile hiljemalt 10. aprillil. Taotlust saab esitada läbi Maaeluministeeriumi kliendiportaali või PMA maakondlikus esinduses kohapeal.