Avalikkusele pahameelt tekitanud määruse nr 76 “Lemmikloomade pidamise nõuded” muudatused, mis reguleerib veokoerte pidamistingimusi, saadeti Maaeluministeeriumi (MEM) poolt Eesti Loomakaitse Seltsile (ELS) kommenteerimiseks. ELS saatis eile oma ettepanekud ja selgitused ministeeriumile. 

Eelnõu koosneb kolmest punktist: koerte pidamine kahemeetrise keti otsas, kaheksatunnine puhkeaeg ning looma iseloomuliku liikumisvajaduse tagamine. Eelnõu suurim murekoht on koerte pidamine kahe meetri pikkuse keti otsas, mis tekitas nii loomakaitsjatele kui ka avalikkusele suurt pahameelt. Selts leiab, et nimetatud eelnõu kontekstis tuleb välja ka laiem probleem, milleks on erinevate huvigruppide esindajate mitte kaasamine eelnõu väljatöötamise algfaasi. Varasem kaasamine aitaks vältida hilisemate vastuolude tekkimist. Konsulteerides valdkonnaga seotud spetsialistidega koostas ELS ettepanekud, mille arvelt ei vähene loomade heaolu. 


Veokoera pidamine kahemeetrise keti otsas

 

Loomakaitseorganisatsioon leiab, et veokoerte pidamine kahe meetri pikkuse keti otsas ei ole põhjendatud, välja arvatud võistlustel, matkadel või näitusel puhkeajal. Organisatsioon tegi ettepaneku punkti määrusest välja jätta ning vajadusel lubada võistluse ja matka toimumise ajal hoida veokoeri ajutiselt vähemalt kahe meetri pikkuse keti otsas. 

Norras on veokoerte pidamine kahemeetrise keti otsas lubatud, kuid ka seal ei ole selle vajalikkust kirjeldatud rohkemaga kui võistluste ja matka olukorraga. Rootsis on kõikide koerte pidamine ketis keelatud ja Soomes kehtib kõigile koertele üks seadus, mis lubab koeri hoida ketis, mis võimaldab koeral 40 m2 liikumisruumi. 

“Leiame, et ka meil ei ole tarvidust pidada veokoeri kahe meetrise keti otsas. Samuti leiavad erinevad spetsialistid, et mõistlik on koerte alaliselt ketis pidamine lõpetada. Ühtlasi ei näe me ka kahe meetrise keti mittelubamisel ohtu veokoerte pidajate majanduslikule olukorrale, kuna juba tegutsevate veokoerte pidajate loomade tingimused peavad vastama hetkel kehtivale määrusele ning organisatsioonile teadaolevalt keti otsas enamik veokoerte pidajaid oma loomi ei hoia, peamiselt kasutatakse aedikuid.,” sõnas Eesti Loomakaitse Seltsi juhatuse liige Geit Karurahu.

 

Tõule iseloomuliku liikumisvajaduse tagamine

 

Määruses on ette nähtud, et veokoerale tuleb tagada võimalus liikuda vähemalt kaks korda päevas vähemalt pool tundi korraga vähemalt 400 m2 pindalaga väliaedikus või tuleb rahuldada tema liigile ja tõule iseloomulikku liikumisvajadust muul viisil. ELS tegi ettepaneku laiendada punkti kõikidele koertele, mitte üksnes veokoertele. Lisada kohustus tagada koerale ka võimalus sotsialiseerumiseks (suhtlus inimese ja liigikaaslastega). Veokoertele tagab nt rakendi vedamine füüsilise tegevuse, kuid koeral ei ole võimalik samal ajal ümbritsevat uurida ega suhelda vabalt liigikaaslaste või inimesega (mis on koerale loomuomased tegevused). Seega peab olema talle tagatud aeg mitte üksnes vabalt liikumiseks vaid ka tegevusteks, mis arendab looma vaimu. Kuna lemmikuna peetavate koerte pidamise juures on tihti probleemiks just vähene liikumine, siis vajab see punkt laiendamist kõikidele koertele. 


Kaheksatunnine puhkeaeg 

 

ELS leiab, et kaheksatunnine puhkeaeg on  koerale vähene ning loomale tuleks puhkamiseks tagada vähemalt kümme tundi. Spetsialistid soovitavad ja uuringud näitavad, et koerad vajavad ööpäevas puhkeaega vastavalt vanusele ja elustiilile 10 kuni 13 tundi (mõnel juhul isegi rohkem). Puudulik uni võib põhjustada tervise halvenemist ja isegi lühendada eluiga. 

Lisaks eelnõus välja toodud ettepanekutele tuleks defineerida sõna “veokoer”, et mõiste oleks kõigile üheselt arusaadav. Vastasel juhul tekib olukord, kus inimesed võivad määrust kasutada pahatahtlikult ning nimetada oma koera veokoeraks.  

ELS soovib, et ühiskond liiguks suunas, kus loomade ketis pidamine jääks ajalukku, olenemata sellest, kas tegu on lemmiklooma, veokoera või mis muul ärilisel eesmärgil peetava loomaga. Organisatsioon leiab, et veokoerte pidamise reguleerimine vajab rohkem punkte, kui kolme ning ootab ministeeriumiga koostööd, et loomade heaolu ei peaks vähenema.


ELS ettepanekud leiad siit.