Alates esmaspäevast ei tohi Liivi lahel enam räime püüda, sest kalurid on tänavuse räimekvoodi tänu kala rohkusele rekordilise kiirusega täitnud.

Selle nädala keskpaigaks olid nii rannakalurid kui kalalaeva kalapüügiloa alusel püüdjad Liivi lahelt püüdnud 17 300 tonni räime, mis on 107,3 protsenti Eestile eraldatud räimekvoodist. Eelmisel aastal püüdsid kalurid kogu aasta jooksul vaatamata tänavusest suuremale kvoodile vaid 15 877 tonni räime.

Ministeeriumi kalapüügi korralduse ja andmete analüüsi büroo juhataja Gunnar Lambingu sõnul ei ole viimastel aastatel püügikvoodi täitumise pärast lõpetatud Läänemerel ühegi kalaliigi püüki „Tõenäoliselt võivad järgmiseks aastaks Eestile eraldatavad räimepüügi võimalused suureneda, kui kalavarude olukord on paranenud,“ märkis ta.

Seetõttu ei tohi kutselised kalurid käesoleval aastal alates esmaspäevast Liivi lahel räime püüda. Põllumajandusministri 6. juuli 2009. aasta määrusega nr 72 on räime püük Läänemere ICES alarajoonis 28-1 lõpetatud nii kaluri kalapüügiloa kui ka kalalaeva kalapüügiloa alusel kala püüdvatele isikutele.