Eesti alasid on karu (Ursus arctos) asustanud juba väga pikka aega. Praegu loendatakse kogu Eestis 500-600 karu, nende arv püsib ühtlasena.

Jooksuaeg kestab mai keskpaigast juuni keskpaigani. Taliuinak algab tavaliselt novembris ja kestab märtsi-aprillini. Pojad sünnivad karul tavaliselt jaanuaris. Vastsündinud on väga pisikesed ja sünnikaal ei ületa poolt kilogrammi. Jaanuaris-veebruaris poegadega emakaru pesast peletamisel ei naase emakaru tavaliselt poegade juurde, hüljatud pojad püütakse üles kasvatada metsloomade turvakodus. Suguküpseks saavad karud 3-aastaselt ja poegivad 4-5 aastaselt. Emakarul sünnivad pojad üle aasta. Eestis võib täiskasvanud karu kaal ületada 200 kilogrammi. Karudele rajatakse söödapõlde ja –kohti. Karu ainsaks vaenlaseks on inimene.

Karule, välja arvatud poegadega emakarule, võib pidada varitsus- või hiilimisjahti 1. augustist 31. oktoobrini tema tekitatud kahjustuste piirkonnas, et vältida edasisi kahjustusi. Seega - küttida võib nn nuhtluskarusid.

Enim karusid elab Virumaal. Enamuses RMK jahimajandites elutseb karusid, kõige rohkem Rakvere-Tudu jahimajandis. Aastas kütitakse RMK jahimajandites kuni 5 isendit. RMK tasulisi karujahipakette ei müü.

Allikas: RMK