Loodusvaatluste andmebaasi tänavusuvine vaatlusvõistlus on käima läinud ja huvilised on sisestanud juba hulga vaatlusi.

Seekordne võistlus on keskendunud 12 taimeliigile, kelle levikuandmed on puudulikud või kelle arvukust hinnatakse vähenevaks. Loodussõprade aktiivsus nende liikide leidmisel on suureks abiks andmete kogumisel.

Nädala alguse seisuga oli andmebaasi kõige enam sisestatud vaatlusi hariliku kullerkupu ja pääsusilma kohta, aga senini veel mitte ühtegi meie rahvuslille kohta. Rukkilille arvukust hinnatakse vähenevaks, sest majandatavaid teraviljapõlde on vähemaks jäänud ning rapsi sees ja aastakümneid sööti jäetud põllumaadel rukkilill hästi ei kasva. Sarnaselt on niiskemate niitude niitmise ja karjatamise vähenemine mõjunud negatiivselt kullerkupu ja pääsusilma arvukusele. Seega ootame nende ja teiste võistlusearvestusse kuuluvate liikide vaatlusandmeid, et aidata kaasa nende leviku kaardistamisele.

Võistlus kestab 15. maist kuni 1. septembrini ja parimatele on välja pandud auhinnad.

Täpsemalt saab vaatlusvõistluse kohta lugeda andmebaasi kodulehelt http://loodusvaatlused.eelis.ee