Järgmine kord, kui seisate banaanileti ees, et uut kobarat osta, peatuge hetkeks ja mõelge, mis on selle maitsva suutäie hind? Orjatööjõu kasutamine? Vähki haigestumine? Rikutud keskkond? Lugege, vaadake ja mõelge kaasa.

Banaaniistandused on keskkonna- ja tervisevaenulikud mitmetel põhjustel.

  • Istandused kulutavad palju loodusressursse, sest nende toimimiseks on vaja suurtes kogustes vett ja viljakat mulda. Banaan on ökoloogiliselt nõudlik liik, mis vajab niiskust ja toitaineterikast mulda. Et saada juurde viljakat vaba maapinda, raiutakse maha metsasid. See omakorda vähendab kohalikku bioloogilist mitmekesisust. Kuna kohalike muldade viljakus on sõltuvuses seal kasvanud metsadest, siis kaotab pinnas suhteliselt kiiresti ka oma toitaineterikkuse.

  • Banaaniistandustes kasutatakse palju mürkkemikaale. Väetiseid ja putukamürke pihustatakse taimedele õhust nt lennukite abil. Kuna banaaniistandused asuvad asulate lähedal, jõuavad taimekaitsemürgid ka istandustes mitte viibivate külaelanikeni. Lennukitelt pihustatavad ained põhjustavad allergiaid (näiteks kihelemist üle terve keha), probleeme nägemisega (laste silmad kipitavad ja neil on raske koolis raamatuid lugeda), hingamishäireid (sageli ei anta mürgisegude valmistajatele elementaarseidki kaitsevahendeid) ja isegi surmaga lõppevaid haiguseid (banaaniistanduste aladel on täheldatud kõrgendatud haigestumist vähki, naha- ja kopsuhaigustesse).  Putukamürgid hävitavad juba niigi kehvas seisus bioloogilist mitmekesisust. Banaaniistandustes kulutatakse aastas ühele hektarile üle 40 kg pestitsiide. Istandustest satuvad mürgised ained (näiteks raskemetallid, klooriühendid, fosfaadid jne) pinnavette ja sealt edasi ka merre.

  • Banaaniistandustes kasutatakse orjatööjõudu. Kemikaalid, mida banaanidele pritsitakse, on sedavõrd mürgised, et ohustavad tõsiselt banaanikorjajate tervist. Tervist ohustava töö kohta saavad istanduste töölised väga vähe palka. Lihttööliste palk ja nende sotsiaalse tagatised on enamasti sedavõrd olematud, et ainus õige väljend olukorra kohta ongi orjatööjõud. Ametlikud lepingud nn „musta töö tegijatega“ on banaaniistandustes üsna haruldased.

  • Suurte istanduste tõttu lõpetatakse traditsiooniline põlluharimine. Inimesed jäävad istandustes töötamisest sõltuvaks. See muudab vaesuse ringist välja murdmise praktiliselt võimatuks.

Miks me üldse peaksime sellele mõtlema? Aga sellepärast, et iga kord, kui me ostame tavalisi banaane, toetame me just selliseid istandusi. Järelikult toetame ka keskkonna saastamist, tööliste ärakasutamist ja nende tervise rikkumist.

Mida saab tarbija ära teha?

  • Hääletage oma rahakotiga. Ärge ostke banaane. Siis lõpetate ka banaaniistanduste toetamise ja säästate transpordikilomeetrite pealt.

  • Ostke orgaanilisi banaane. Nende hind on küll palju kõrgem, aga nad on ka märkimisväärselt väiksemate tervise- ja keskkonnamõjudega.

  • Ostke õiglase kaubanduse banaane. Õiglane kaubandus annab banaaniistanduste töölistele sotsiaalsed garantiid.