Esmaspäeval, 15. juunil alustatakse Kastani tänava lõigul kergliiklustee renoveerimistöödega, mistõttu on Aparaaditehase kõrval asuval kõnniteelõigul liikumine piiratud. Ajutiselt suletakse ka piirkonna rattaringluse parkla.

Ehitustööd kestavad Kastani tänava lõigul juuli keskpaigani, sama pikalt on suletud ka Aparaaditehase rattaringluse parkla. Seni soovitatakse kasutada lähedalasuvaid Vanemuise pargi, Tamme staadioni ja Sõbra rattaringluse parklaid. Ehitustööde ajal säilib ligipääs alal asuvatele kauplustele.

Kastani kõnnitee lõik renoveeritakse Riia-Vaksali ristmiku ehitustööde projekti osana.