Mis juhtub, kui väikelinna tuleb suur rahvusvaheline supermarket? Esialgu nagu ei midagi. Inimesed on rõõmsad uue ostukoha üle, hinnad on madalad ja sortiment lai. Ka töökohti loodi juurde. Pikemas perspektiivis on aga mõju palju sügavam. Konkurents suretab väikekaupmehed välja, kohalikku kaupa leiab lettidelt aina vähem ning lokaalselt ringlev raha jääb väiksemaks.

Selliste arengute pidurdamiseks on USA ja Kanada ning viimasel ajal ka Euroopa ja Austraalia erinevates linnades oma jõud ühendanud kohalikud ettevõtjad, kodanikeühendused, omavalitsuste liikmed ning linnakodanikud. BALLE (Business Alliance for Local Living Economies) ehk eesti keeles Elujõulise Majandusega Kogukondade Ühendus loodi 2001. aastal ja tänaseks on BALLE’l 60 autonoomset tegutsevat majandusvõrgustikku esindades 20 000 USA ja Kanada väikeettevõtjat, kes on pühendunud kogukonna jätkusuutliku majanduse ülesehitamisele kohalikku kultuuripärandit ja looduskeskkonda hoides.

Peamised valdkonnad, mille kaudu BALLE võrgustikud eluolu arendavad on:

  • mahepõllumajandus
  • taastuvenergia
  • jäätmevaba tootmine
  • sõltumatud jaekaupmehed
  • keskkonnasõbralikud elamud
  • kogukonnasisesed rahalised vahendid

Võrgustiku liikmed töötavad ühiselt selle nimel, et ettevõtted ja tarbijad eelistaksid tarbida kohalikke tooteid ja teenuseid, et avalik sektor, investorid ja teised toetajad aitaksid arendada kohalikku ettevõtlust ning tugevneks kogukonnasisene koostöö. Üheskoos korraldatakse turgusid, koolitusi ja kampaaniaid nagu „Tarbi kohalikku!", "Söö kohalikku!" ja  "Mõtle ja tegutse lokaalselt!“

Loe täpsemalt: www.livingeconomies.org