Alates 2. aprillist on avatud LIFE programmi 2020. aasta taotlusvoor, et sel aastal jagada keskkonna-, looduskaitse- ja kliimaprojektidele ligikaudu 450 miljonit eurot. LIFE programm on Euroopa Liidu otseselt keskkonnale suunatud rahastamisvahend, millega toetatakse keskkonnapoliitika arengut ja elluviimist alates 1992. aastast.

Keskkonnaministeeriumi eelarve- ja strateegiaosakonna projektijuhi Triin Kommeri sõnul toetatakse LIFE programmist innovaatilisi piloot- ja katseprojekte.

„Ootame keskkonna- ja kliimaprojekte, mille eesmärk on katsetada või edasi arendada keskkonnahoiule kaasaaitavaid tehnoloogiaid, tehnikaid ja meetodeid. Looduskaitseprojektid peaks keskenduma nii parimatele praktikatele kui ka uutele ja innovaatilistele meetoditele, mis aitavad parandada kaitsealuste ja ohustatud liikide kaitsestaatust või elupaiga seisundit. Samuti võib taotleda raha inimeste teadlikkuse suurendamiseks keskkonnaprobleemidest ja ohtudest,“ selgitab Kommer.

Kõik projektid peavad panustama Euroopa Liidu direktiivi või strateegia elluviimisse. Eelistatakse suurema mõjuga projekte, mis oleksid innovatiivsed ja ambitsioonikad. Samas peavad tegevused ja oodatavad tulemused olema realistlikud ja kõik tegevused, sh eelarve olema põhjendatud ja detailselt lahti kirjutatud. Soovitatav on projekti elluviimiseks vajalikud keskkonnaload, maakasutuse või tehnika kasutamise õigused, kokkulepped partnerite vahel jms korraldada juba enne taotluse esitamist.

„Varasemalt on LIFE programmist Eestis toetatud projekte elustiku kaitseks Emajõe vanajõgedes Alam-Pedja Natura 2000 kaitsealal, põlevkivituha rakendamise võimaluste uurimiseks tee-ehituses, must-toonekure ja konnakotkaste kaitse korraldamiseks ning Natura 2000 alade võrgustiku propageerimiseks,“ toob näiteid KIKi LIFE projektijuht Gady Künnapuu. „25 aasta jooksul on programmist toetust saanud 34 Eesti projekti ühtekokku 21 miljonit eurot. Lisaks on Eesti asutused osalenud partnerina 22 projektis,“ sõnab Künnapuu, lisades, et kuigi Eestist on esitatud varasemalt vähe taotlusi, on need enamasti olnud hästi ette valmistatud ning eelmisel rahastusperioodil finantseeriti koguni 42% Eestist esitatud taotlustest.

Taotleda võivad kõik Euroopa Liidus registreeritud juriidilised isikud ehk MTÜ-d, äriühingud, ülikoolid ja avalik-õiguslikud asutused. Füüsilisest isikust ettevõtjad toetust taotleda ei saa. Tegemist on otsetoetusega, mida vahendab Väikeste ja Keskmise Suurusega Ettevõtjate Rakendusamet (EASME) ning taotlemine käib läbi e-taotluse süsteemi e-proposal.

Taotluste esitamise tähtajad 2020. aastal

    Keskkond ja ressursitõhusus (eeltaotlus 14. juuli 2020)
    Loodus ja bioloogiline mitmekesisus (eeltaotlus 16. juuli 2020)
    Kliimaprojektid (täistaotlus 6. oktoober 2020)
    Keskkonnaalane juhtimine ja teave (eeltaotlus 16. juuli 2020)
    Integreeritud projektid (eeltaotlus 6. oktoober 2020)

Küsimuste korral võib pöörduda Keskkonnaministeeriumis ja KIKis töötavate programmi LIFE kontaktisikute poole, kes on valmis taotlejaid nõustama ning soovitusi andma.

Taotlusvooru virtuaalne infopäev on plaanis korraldada praeguste plaanide järgi esmaspäeval, 4. mail 2020. Lisainfo ja registreerimine LIFE programmi eestikeelsel kodulehel.

LIFE programmist ei toetata suuremahulise taristu (maksumusega enam kui 0,5 miljonit eurot) ehitamist ja teadusuuringuid ning see pole mõeldud ka maaelu ja regionaalarengu toetamiseks.

LIFE on Euroopa Komisjoni programm, millega rahastatakse keskkonna- ja kliimaprojekte. Keskkonnaministeerium ja KIK aitavad muuta LIFE programmi nähtavamaks, tõsta taotlejate teadlikkust projekti võimalustest, aidata parandada projektitaotluste kvaliteeti ning leida sobivaid partnereid.