Avatud on Euroopa Liidu LIFE-programmi keskkonna- ja kliimaprojektide taotlusvoor, mille eelarve on tänavu 400 miljonit eurot. Paljusid seniseid projekte on saatnud edu ja kõrged tunnustused.

„LIFE on Euroopa Liidu edukaim keskkonnaprogramm, kust toetust saanud projektid on toonud silmaga nähtavaid ja reaalseid tulemusi,“ ütles Keskkonnaministeeriumi kliima ja strateegilise planeerimise asekantsler Kristi Klaas ning lisas, et ühe riigi projektide tulemusi saavad korrata ja üle võtta ka teised liikmesriigid.

„Eestist on seni rahastuse saanud 38 projekti, millest osad on lisaks positiivse keskkonnamõjule pälvinud ka kõrgeid tunnustusi,“ ütles Klaas. „Näiteks eelmise aasta Eesti keskkonnateo peaauhinna võitis Laeva jõe taastamine, projektinimega Happyriver. Euroopa Komisjoni Natura 2000 sotsiaalmajandusliku mõju kategooria auhinna teenis aga välja Eesti loopealsete taastamise projekt,“ tõi Klaas näiteid meie LIFE-projektide edulugudest.

Lisaks valiti eelmisel aastal lausa kaks Eesti projekti „Linnalehmad“ ja „Dragnolife“ parimate 2016-2017. aastal lõppenud LIFE projektide hulka. Linnalehmade projekt tegeles Pärnu rannaniidu taastamise ning karjatamise taasalustamise korraldamisega. Projekt „Dragonlife“ tegeles suure-rabakiili ja kõre liigikaitseliste töödega Eestis ja Taanis.

Keskkonna- ja kliimaprojektide puhul toetatakse eelkõige innovaatilisi piloot- ja katseprojekte, mille eesmärgiks on katsetada või edasi arendada tehnoloogiad, tehnikaid ja meetodeid, mis aitavad kaasa keskkonnahoiule. Looduskaitseprojektide puhul toetatakse nii parimaid praktikaid kui ka uusi ja innovaatilisi meetodeid, mis aitavad parandada kaitsealuste ja ohustatud liikide kaitsestaatust või elupaiga seisundit. Samuti toetakse LIFE-programmist projekte, mille eesmärk on suurendada inimeste teadlikkust keskkonnaprobleemidest ja ohtudest.

LIFE-programmist saavad toetust taotleda juriidilised isikud, eelkõige ettevõtted, mittetulundusühingud, kohalikud omavalitsused, teadusasutused ja kõik teised, kelle projektiidee ühtib programmist toetatavate tegevustega. Projektide toetusmäär on kuni 55% kuludest, looduse ja bioloogilise mitmekesisuse projektidele kuni 60-75% kuludest.

Programm katab suure hulga keskkonnateemasid ning on oma olemuselt paindlik, mistõttu ei ole projekti eelarvele, kestvusele, mastaabile ja sisule toetuse andja poolt väga konkreetseid ettekirjutusi tehtud.

Tegemist on otsetoetusega, mida vahendab Euroopa Komisjon ning taotlemine käib läbi e-taotluse süsteemi (e-proposal). Vaata kindlasti ka täpsemat infot LIFE-programmi eestikeelsel lehel

ja programmi Euroopa Komisjoni kodulehel.

Taotluse esitamise tähtaeg on 17. juuni, loodus – ja bioloogilise mitmekesisuse projektidele on tähtajaks 19. juuni. Kliimameetme allprogrammis tuleb kohe esitada täistaotlus, mille tähtaeg on 12. september.

LIFE-programm on alguse saanud 1992. aastast ning sealt siiani on toetatud üle 4600 projekti. 

Eestist on seni toetust saanud 38 projekti (toetuse kogusumma 33 miljonit eurot). Lisaks on Eesti osalenud partnerina mitmetes projektides, mida juhib mõni teine liikmesriik.