Keskkonnaagentuur kuulutas täna välja uue hanke, et leida käitaja Vaivaras asuvale ohtlike jäätmete käitluskeskusesse. 

Väljakuulutamisega läbirääkimistega hankemenetluse esimeseks toiminguks on taotluste esitamine. Taotlejailt oodatakse kõrget kvalifikatsiooni ja kogemusi ohtlike jäätmete käitlemises ning ohtlike jäätmete käitluslitsentsi olemasolu. Selleks et oleks tagatud töö kõrge kvaliteet ning jäätmed nõuetekohaselt ladustatud saaks, peab taotleja lepingu täitmisse kaasama ka jäätmespetsialistid.

Mullu detsembris tühistati hankemenetlus viimase hanke võitja Ragn-Sells AS-iga. Keskkonnaagentuuri ja Ragn-Sellsi vahel toimus küll tihe koostöö, kuid hankega edasimineku välistasid erinevad arusaamad ja ootused lepingu sõlmimise tähtaegadest. Arvestades Vaivara ohtlike jäätmete käitluskeskuse olulisust Eesti jäätmemajanduses, oodatakse käimasoleva hanke võitjalt valmisolekut leping sõlmida kohe peale läbirääkimiste lõppu.

2014. aasta lõpus sõlmiti puhastusseadmete rajamise leping Schöttli Keskkonnatehnika AS-iga, kes võitis Vaivara ohtlike jäätmete käitluskeskuse reoveepuhasti seadmete valmistamise ja paigaldamise hanke. Uued puhastusseadmed käivitatakse hiljemalt 2015. aasta lõpuks.

Hankes osalemise taotlusi oodatakse 2. märtsini (k.a) 2015.