Täna Tallinnas lõppenud Euroopa keskkonnaagentuuride juhtide kohtumisel (EPANET) allkirjastasid Keskkonnaagentuuri direktor Taimar Ala ja järgmise kohtumise võõrustaja, Saksamaa Keskkonnaagentuuri president Maria Krautzberger Euroopa keskkonnaagentuuride juhtide ühispöördumise Euroopa Komisjoni asepresidendile hr Frans Timmermansile, milles avaldasid toetust Komisjoni algatusele European Green Deal.

  • Majandus
  • 3. oktoober 2019
  • Foto: Poliitikud kliimaneutraalsuse konverentsil. Janek Jõgisaar, Bioneer.ee

Pöördumises seisab, et ühiselt toetatakse Eurpean Grean Deal prioriteete, mida Euroopa keskkonnaagentuurid koostöös täidavad: kliimamuutustega kohanemine ja nende leevendamine, elurikkuse kaitsmine, saaste kontrolli all hoidmine ning ringmajanduse arendamine. Pöördumine indikeerib, et keskkonnaagentuuridest tulevad prioriteetide saavutamiseks tõenduspõhised analüüsid ning faktilised keskkonnaandmed.

„Tänapäeval on õhus väga palju infot. Osa sellest on tõendus- ja faktipõhised, teised oletuslikud ja emotsionaalsed. Meie seisame selle eest, et nii keskkonna kui kliima küsimustes toetutaks andmetele, mis pärinevad spetsialistidelt ning mille taga on teaduslik analüüs.“ hindas Keskkonnaagentuuri direktor Taimar Ala seireandmete väärtust kõrgeks.

Keskkonnakommunikatsiooni fookusteemas oldi üksmeelel, et keskkonnaseisundi analüüsi ja järelduste valmimisega töö ei lõppe. Siis ta alles algab, sest faktipõhise keskkonnateadmise viimine otsustajate ja avalikkuse ette tähendab faktide asetamist laiemasse konteksti ning tõendamist, kuidas faktid ümbritsevat mõjutavad. Kohtumisel teaduse kommunikeerimisest ettekande teinud Eesti Teaduste Akadeemia president professor Tarmo Soomere sõnul tuleb teaduslikest ja analüütilistest faktidest kõnelemisel hinnata kuulaja teadlikkust teemast ning anda juurde faktipõhist konteksti.

Ringmajanduse teemal nenditi, et üks Euroopa survetegur ringmajanduse mudelite ülemineku kiirendamiseks on Aasia huvi vähendada Euroopa tellimusel tehtavat tootmist ja sellega kaasnevat saastet. Ehkki Euroopa on ringmajandusele üleminekul alles algusjärgus, on olemas palju häid projekte ja tootearendusi, kus neid põhimõtteid juba rakendatakse. Ülemineku seiramiseks on vaja kokku leppida üldistes põhimõtetes roheliste investeeringute suunamisel ning ringmajanduse samastamisel süsinikuneutraalsusega. Digiareng toetab läbivalt ringmajandust ning peamine lahendus on plokitehnoloogia.

„Kohtumise kesksel kohal on teadmine, et keskkonnateemad ei ole enam need, mida peab seadma poliitiliseks prioriteediks ja tooma avalikkuse ette, vaid nad on juba seal. On aeg ja koht tegutsemiseks. Üleminek säästlikele lahendustele algab väärtustest, mida kannavad edasi nii inimesed kui organisatsioonid.“ võttis Taimar Ala kokku töökohtumise suurema pildi.

EPANETi töökohtumine toimus 26.-27. septembrini Eestis esmakordselt ja sellest võttis osa ligi 60 delegaati 25. riigist.