Uuringufirma Kantar-Emori avaliku sektori tööandjate maine uuringu järgi on Keskkonnaamet Eesti tööl käivate elanike hinnangul 2022. aasta kõige atraktiivsem tööandja.

Keskkonnaameti tööpakkumistele on küsitlustulemuste järgi avatud 36% töötavatest inimestest. “Oleme Keskkonnaametis järjepidevalt hea töökeskkonna loomise nimel vaeva näinud ja teeb head meelt, et Eesti inimesed on meie ametile positiivse hinnangu andnud,” ütles Keskkonnaameti peadirektor Rainer Vakra tulemusi kommenteerides. 

Need, kes kaaluksid Keskkonnaametis töötamist, põhjendasid seda kõige sagedamini sooviga midagi keskkonna heaks ära teha. Töötamist Keskkonnaametis hinnati huvitavaks, vaheldusrikkaks, võimalusterohkeks ja arendavaks. Kõrgelt hinnati ka Keskkonnaameti stabiilsust tööandjana.

Seda, et töö Keskkonnaametis on missioonitundega, kinnitas ka ameti peadirektor.

“Keskkonnaametis saad sa tõepoolest maailma muuta: kõik meie enam kui 540 inimest töötavad igapäevaselt selle nimel, et hoida puhast elukeskkonda tulevastele põlvedele,” ütles Rainer Vakra. “Töö on köitev ja mitmekesine, sest meil on väga lai vastusvaldkond ettevõtetele keskkonnalubade andmisest kuni loodusrikaste pärandniitude taastamise ja kiirgusseireni välja,” tõdes ta.

Ilmselt on avalikkusele vähem teada asjaolu, et Keskkonnaamet pakkus paindlikke töötingimusi juba enne koroonaaega. “Meil on põhimõte, et spetsialistid saavad teha oma tööd kodukohale lähimas kontoris, mida on meil Eesti eri paigus kokku 31. See on kindlasti üks argumentidest, millega teenisime sel aastal ka peresõbraliku tööandja kuldmärgise. Kõik sellised tiitlid kohustavad meid muidugi hea töökeskkonna hoidmise ja arendamise nimel veelgi rohkem pingutama,” lisas Vakra.

Kantar-Emori korraldatud avaliku sektori organisatsioonide maineuuringus osales 2022. aasta aprillis 1002 töötavat Eesti elanikku. Avaliku sektori organisatsioone järjestati sel viisil esimest korda. Avaliku sektori asutustest järgnesid Keskkonnaametile Päästeamet, Statistikaamet, Eesti Pank ja Keskkonnaministeerium.

Samaaegselt korraldas Kantar-Emor ka sektoriteülese tööandjate maineuuringu, millele vastajaid oli üle 2310. Tööturu koondpingereas hoiavad liidrikohti Eesti Energia ja Tallinna Lennujaam, kolmas on Skype / Microsoft.