Keskkonnaamet jätkab sel aastal karuputke võõrliikide tõrje korraldamisega, mida rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond (ERF). Kahe võõrliigi tõrje kestab kaks aastat. Samuti kutsub keskkonnaamet karuputketõrjesse panustama maaomanikke ja kohalikke omavalitsusi.

Sosnovski karuputk.
Sosnovski karuputk. Foto: Wikipedia.org.

ERFi projektiga rahastatakse karuputke võõrliikide Sosnovski karuputke ja hiid-karuputke tõrjet. Keskkonnaamet kavandab 2012. aastal karuputketõrjet ligi 1700 hektaril, milleks kulub ligikaudu pool miljonit eurot. ERFi vahenditest rahastatav tõrje moodustab keskkonnaameti hallatavas karuputke võõrliikide andmebaasis registreeritud kolooniate pindalast enam kui 99%.

2011. aastal sõlmis keskkonnaamet töövõtjatega lepingud karuputketõrjeks kahe aasta jooksul. Tõrjetööde maht oli 2011. aastal ligi 1480 hektarit, ERFi vahendeid kulus karuputketõrjeks ligi 353 000 eurot. Mittenõuetekohase tõrje või kolooniate tõrjumata jätmise tõttu on praeguseks enne tähtaega lõpetatud 278 hektari tõrjet katnud lepingud.

Karuputke põletus
Karuputke põletus. Foto: Wikipedia.org.

Sel aastal korraldatakse uued riigihanked ja tellitakse tõrje lisaks 527 hektarile (lähem info keskkonnaameti kodulehel www.keskkonnaamet.ee).

Suurimad tõrjekolooniad paiknevad keskkonnaameti Harju Järva Rapla regioonis (ligi 500 ha), kokku enam kui 300 ha on Pärnu Viljandi ja Jõgeva Tartu regioonis. Saaremaal on karuputkekolooniate kogupindala üle 250 ha, Viru regioonis üle 233, Läänemaal ja Põlva-Valga-Võru regioonis on kolooniate pindala üle 40, Hiiumaal pisut enam kui 15 ha.

Keskkonnaamet palub maaomanikelt mõistvat suhtumist tõrjumisse ja tõrjujatesse.

Uutest karuputke võõrliikide kolooniatest saab keskkonnaametit teavitada kohalike regioonide kaudu (www.keskkonnaamet.ee).

Tõrjet rahastatakse ERFi meetme „Looduse mitmekesisuse säilitamine“ projektiga „Karuputke võõrliikide tõrje 2011-2012 aastal“.