Fotokonkursiga „Elu on lill – pärand niidul“ juhib Keskkonnaamet tähelepanu pärandniitudele ehk liigirikastele rohumaadele, mis saavad säilida üksnes inimeste abil niites või karjatades. Fotosid niiduliikidest, pärandmaastikest ja inimese ning pärandmaastike vahelistest seostest saab konkursile esitada 2021. aasta sügiseni.

Pärandmaastikud on ühed liigirikkamad, lillerohkemad ja ilusamad maastikud, millel on Eesti kultuuris ja maastikupildis suur tähtsus. Hästi hooldatud pärandniidud on ka olulised pesitsus- ja elupaigad paljudele taimedele ja loomadele, nende seas putukatele ja lindudele.

Fotokonkursi eesmärk on suurendada inimeste teadlikkust pärandniitude liigirikka elustiku kohta, et inimesed märkaksid nende elupaikade eest hoolt kanda.

„Kui teised kooslused pakuvad liikidele elupaiku ilma inimese sekkumiseta, siis pärandniitudel saavad nendele iseloomulikud liigid ja elupaigad püsima jääda vaid siis, kui maaomanikud neid järjepidevalt niidavad või nendel loomi karjatavad,“ selgitas Keskkonnaameti looduskaitse korraldamise osakonna projektijuht Nele Sõber.

Pärandniitude ilu oodatakse fotokonkursile jäädvustama kõiki huvilisi, auhindu jagatakse kolmes vanuserühmas. Fotosid niiduliikidest, pärandmaastikest ja inimese ning pärandmaastiku vahelistest seostest saab esitada Keskkonnaameti kodulehe kaudu kuni 30. septembrini 2021. Fotokonkursi auhinnafond on 6600 eurot. Rohkem teavet fotokonkursi kohta leiab Keskkonnaameti kodulehelt.

Lisaks põhikonkursile toimub sotsiaalmeedias ka minikonkurss, kuhu oodatakse fotosid ja fotokollaaže, mis on märgitud teemaviitega #eluonlill. Ühte Facebooki või Instagrami postitatud foto(seeria) autorit premeeritakse eriauhinnaga.

Fotokonkursi korraldavad projekti „Loodusrikas Eesti“ partnerid Keskkonnaamet ja Keskkonnaministeerium. Projekti eesmärk on taastada ja kaitsta Eesti maastikke ja ökosüsteeme ning parandada Eesti metsades ja põllumaadel elavate liikide ja nende elupaikade seisundit.

Keskkonnaamet tuletab meelde, et maaomanikud ja -rentnikud saavad pärandkoosluste hooldamiseks taotleda toetusi. Keskkonnaamet ootab toetuste taotlusi kuni 22. maini 2021.