Tänasest kuni oktoobrini toimuvad maakondlikud infopäevad, kus tutvustatakse õpetajatele, kooli- ja huvijuhtidele piirkondlikke võimalusi keskkonnahariduslikeks tegevusteks.

  • Keskkonnaharidus
  • 28. august 2019
  • Foto: Keskkonnaameti Tartu keskkonnahariduse infopäev/Maris Kivistik

Keskkonnaamet kutsub õppeaasta alguses kooli- ja lasteaiaõpetajaid, haridus- ja huvijuhte tavapärastele kohtumistele looduskeskuste esindajatega ning teiste keskkonnahariduslike tegevuste pakkujatega. Infopäevad saavad alguse täna Rakveres toimuval Lääne-Viru hariduse päeval ja kestavad erinevates maakondades kogu septembrikuu.

„Eestis on terve rida keskkonnaharidusse panustajaid, mitteformaalse hariduse pakkujaid, kes aitavad omalt poolt täiendada traditsioonilist õppetööd temaatiliste väljasõitude, ekspositsioonide ja muude ettevõtmistega. Sageli on noorte keskkonnateadmised head, ent millegipärast ei rakendata neid teadmisi päris elus. Seetõttu soovimegi pakkuda keskkonnahariduslikke tegevusi, kus on ühendatud nii teadmised, igapäevaelu kui ka meid ümbritsev keskkond,“ ütles Keskkonnaameti keskkonnahariduse osakonna juhataja Maris Kivistik.

Infopäevad toimuvad erinevates kohtades ja erineva päevakavaga, kuid igal pool saab silmast silma kohtuda looduskeskuste esindajate ning teiste keskkonnahariduslike tegevuste pakkujatega. Lisaks teeb Keskkonnaministeeriumi keskkonnateadlikkuse nõunik ja Tallinna Ülikooli teadur Liisa Puusepp ettekande koosõppimise ja -õpetamise väljakutsetest keskkonnahariduses. Tutvustatakse keskkonnahariduse ja -teadlikkuse tegevuskava olulisemaid punkte, haridusasutuste enesehindamise mudelit Rohepeegel ja palju muud asjakohast. Infopäevadel osalemiseks tuleb eelnevalt registreeruda vastava maakonna kontaktisiku kaudu.

Infopäevade toimumiskohad, ajad ja muu lisainfo leiab Keskkonnaameti kodulehelt.