Riigi Tugiteenuste Keskus kuulutas välja kaks riigihanget, et leida Keskkonnaametile karuputke võõrliikide tõrjujad 2019. aastaks.

  • Bioneeri uudised
  • 14. veebruar 2019
  • Foto: Karuputk Veskimetsas. Katrin Jõgisaar

Tõrjet tellitakse kokku 2271 hektaril üle Eesti ja võrreldes varasemate aastatega on veidi suurenenud taimede väljakaevamise osakaal ning rangemaks muutunud tõrje lõpptulemuse kriteeriumid.

„Soovime, et putkede väljakaevamine kui kõige tulemuslikum tõrjemeetod asendaks igal võimalusel herbitsiidide kasutamist. Ka seni oleme putki kaevanud veekaitsevööndis ja mahealadel, kus herbitsiide ei tohi kasutada. Ent tänavu tellitakse kaevamist ka teistel aladel, kus koloonia on juba oluliselt nõrgendatud ja pinnas soosib kaevamist,“ selgitas Eike Vunk, Keskkonnaameti liigikaitse peaspetsialist. Kuna tänavuses hankes ei nõuta varasema kogemuse olemasolu, siis on oodatud pakkumusi tegema ka kõik uued võimalikud tõrjujad, kes soovivad sellesse töösse panustada – olemas peab olema vaid kehtiv taimekaitsetunnistus.

Hiid- ja Sosnovski karuputkede tõrjet on Eestis korraldatud juba üle kümne aasta, kuna tegu on nii loodusele kui ka inimesele ohtlike võõrliikidega. Taimed on kantud Euroopa Liidu tähtsusega võõrliikide nimekirja, mis tähendab, et nende kasvatamine ja igasugune tegevus või ka tegevusetus, mille tulemusena taim võiks levida, on keelatud ja karistatav.

Karuputked moodustavad tihedaid ja suuri kolooniaid, kus seemned on idanemisvõimelised isegi kümme aastat ja taimede mahl koosmõjus päikesega põhjustab tugevaid nahakahjustusi. Siiski on ohutusnõuete täitmisel nende tõrjumine lihtne ja turvaline – pikki riideid ja isikukaitsevahendeid kandes tuleb soovitavalt kevadel taime juur välja kaevata ja ära kuivatada ning sedasi tuleb toimida järjekindlalt igal aastal, kuni taimi enam ei tärka. Eriti oluline on üksikute taimede kiire hävitamine, et vältida aastatepikkust tõrjet.

Tulemusliku ja võimalikult ohutu tõrje tegemise juhised leiab Keskkonnaameti kodulehelt, kust on kättesaadav ka teadaolevate karuputke kolooniate asukohainfo. Karuputke uutest leiukohtadest ja putkega seotud muredest saab teada anda Keskkonnaameti spetsialistidele või e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee.

„Karuputke võõrliikide tõrje tellimine Lõuna-Eestis 2019. aastal“ (hanke viitenumber 203578) ning „Karuputke võõrliikide tõrje tellimine Põhja- ja Lõuna-Eestis 2019. aastal“ (hanke viitenumber 203579) hangete täpsem teave. Pakkumuste esitamise aeg on 20. märts kell 11. Lisainfot hangete, karuputke kolooniate asukohtade ja üldise tõrje korraldamise kohta leiab Keskkonnaameti kodulehelt.

Karuputketõrjet korraldab Keskkonnaamet, rahastab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.